Saturday, June 12, 2021

תמונת מצב ביטחונית (Hebrew)

Из телеграмма.

הממשלה החדשה: ממשלת לפיד-בנט, שתקום מחר, לא יהיו לה ימי חסד בזירה הביטחונית. למרות שהכותרות עסקו השבוע בעיקר בהתרחשויות הפוליטיות, מתחת לפני השטח מורגשת מתיחות ביטחונית ביותר מזירה אחת, שעלולה לגרור את ישראל לעימות בניגוד לרצונה.

הזירה הנפיצה ביותר בטווח הזמן המיידי היא רצועת עזה, למרות ש"שומר החומות" הסתיים לפני פחות מחודש. בצה"ל נערכים ברצינות גמורה לאפשרות שבתקופה הקרובה, על רקע המתיחות בירושלים או מתוך תסכול של ארגוני הטרור מהמדרגה ההומניטארית הבסיסית שמאפשרת ישראל, יתפתח עימות נוסף עם עזה. הקמת הממשלה החדשה היא נקודת זמן רגישה, ולא נשללת האפשרות שחמאס ינסה לבדוק תממשלה החדשה בקרוב מאוד הערכה במערכת הביטחון שסינוואר בהחלט מעוניין לבדוק את מדיניות הממשלה החדשה.


No comments:

Post a Comment