Monday, June 07, 2021

התשובה: אירופה היא יבשת? (Hebrew)

mp4

שאלה שמטרידה את העולם כבר 2500 שנה לפחות: איפה זה אירופה? למה רבים מתעקשים שהיא יבשת, למרות שהיא לא מוקפת בים? ומה הסיבה האמיתית למעמד הזה שלה? התשובה כוללת את נח והמבול, קיסרים רוסיים, וכמובן, האירוויזיון.


https://www.spreaker.com/user/pimedia/guy-goodbye-mst_1

אני זוכר בשיעור גוארגפיה אותי לימדו שיש 6 יבשות: אירואסיה, אפריקה, אמריקה הצפונית, אמריקה הדרומית, אוסטרליה, אנטארקטידה. בורסית יש מושג משיק שנקרה "חלקי עולם". מדובר בחלקים גדולים של יבשה הכוללת יבשות או חלקים גדולים ממנה ביחד עם האיים הסמכוים. החלוקה שאני למדתי היא אירופה, אסיה, אפריקה, אמריקה (שתיים ביחד), אוסטרליה ואוקיאניה (אוסטרליה ביחד עם האיים הסמוכים), אנטארקטיקה (אנטרקטידה ביחד עם האיים הסמוכים). כך שמי מה שאני למדי, אירופה היא לא יבשת, איורפה היא אחד מ"חלקי עולם".

הערה שניה, כשמדברים על מפות ימי הביינים כשנהגו לצייר אפריקה, אסיה, אירופה בתור פרח, נחשו מה נימצה במרכז הדרכים? ירושלים.

פרט טריוויה מעניין האם שמעתם אי פעם אל האוקיינוס הדרומי? האם אתם חושבים שהוא קיים? הרי, זה לא פתח תקוה, זה אוקינוס. :-) מצד שני, אם פלוטו זה לא כוכת לכת, אז למה אי אפשר למצוא אוקיאנוס חדש בכדור הארץ.:-)

No comments:

Post a Comment