Tuesday, July 20, 2021

התשובה: למה המיקרוגל לא מקרר? Rerun (Hebrew)

mp3

שידור נוסף, עם תיקונים ותוספות, לאחד הפרקים המוקדמים של התשובה. במיקרוגל אפשר לחמם פיצה בדקה. למה אין מיקרוגל שיכול לקרר באותה מהירות? ואיך השאלה הפשוטה והתמימה הזאת מובילה ישירות לסוף היקום? עכשיו גם עם מאוורר!


https://www.spreaker.com/user/pimedia/hatshuva-mikrogalmsttt_1

הפרק על החוק השני לתרמודינמיקה ותאוריית מות החום של היקום

No comments:

Post a Comment