Sunday, August 08, 2021

מהדורות שישי וסוף השבוע (Hebrew)

Из телеграмма.

ואם שאלתם את עצמכם איך זה שאמש תקפנו ברצועת עזה על בלונים אבל לא תקפנו בתגובה לשיגור עשרות הרקטות, אז הנה אחת מהאפשרויות: במהלך מהדורות שישי וסוף השבוע, קישרו הכתבים הצבאיים את חוסר תגובת לצה"ל לתקיפת הספינה בניהול ישראלי. בישראל מעריכים כי בריטיניה וארה"ב יטלו חלק בתגובה כנגד איראן ולא רוצים להרוס את הסיכוי לכך. ההערכה שזה יקרה בימים הקרובים.


No comments:

Post a Comment