Tuesday, December 21, 2021

כל הפלגים הפלסטינים בעזה מאימים באימות צבאי (Hebrew)

מקור ביטחוני בכיר מצרי: משימתה של המשלחת המצרית בעזה נכשלה לחלוטין. כל הפלגים הפלסטינים בעזה מתכוננים לסיבוב צבאי נוסף


No comments:

Post a Comment