Friday, September 29, 2023

האם אנחנו משתמשים בטכנולוגיה או היא משתמשת בנו? (10.09.2023) Hebrew

הדגשה לו במקור

לפני קצת יותר מעשור האינטרנט היתה מלאה באנשים שקבעו שהדבר הכי חשוב זה ללמוד "איך צריך להשתמש ברשתות חברתיות". היום מסתובבים אנשים – לפעמים אלו אותם אנשים ממש – שקובעים שהדבר הכי חשוב הוא ללמוד איך צריך להשתמש במערכות בינה מלאכותית. על אף שחשוב להתנסות בכלים האלו כדי להבין מה הם היתרונות שלהם, איך הם יכולים לעזור לנו וגם מה המגבלות שלהם, השאלה הזו – "איך צריך להשתמש" – מסתירה שאלה הרבה יותר מעניינת וגם הרבה יותר חשובה: איך מערכות הבינה המלאכותית ישתמשו בנו ומה יקרה מהרגע שזה יקרה.


https://www.osimhistoria.com/osim-tech/ep181-technology_use_us-

Direct link: https://api.spreaker.com/v2/episodes/56750973/download.mp3

בחצי הראשון של הפרק יש הברה דוגמאות שאנחנו הצאנו משהו. ואחר כך הוא משנה את האנשות. הדוגמא הכי פשוטה זה מכוניות. בתחילת מהאה ה 20 היו המציאו את המכונית והיו כמה מאות נכוניות בכל העולם. מהר מאות התחלנו לבנות את הכבישים בשבילם. ועכשיו במקום נוף יפה, יש לנו גבישים.

דוגמא אחרת. רשתות חברתיות. האלגוריתמים לומדים תכונות של המשתשמים ואחר כך משתמשים בנתונים האלה כדי לפרסם להם מוצרים.

No comments:

Post a Comment