Friday, December 01, 2023

בינה מלאכותית (AI), זה טוב או זה רע? עם פרופ' אורן קורלנד (Hebrew)https://www.youtube.com/watch?v=8hGLyP_BL5k

מאוד מעניין. מנוע מונטיזצייה של האינטרנט זה מנוע פרסום.פייסבוק וגוגל הם מונופולים בעולם הפרסום באינטרנט. יכולת לייצר תכנים הייתה תמיד, השאלה היא האם יש נגישות לתכנים האלה. האם, למשל, בהינתן שאילתה מסויימת גוגל יפנה את ה קוראים שלו אל התכנים האלה.העטנה היא שתחרות עם גוגל תלך ותגבר וכתוצאה מהוכנוליות GPT, מה שכבר קורה עם בינג עם שת"פ עם אופנאי, וגם תהיה הזדמנות לגופים יותר קטנים להיכנס למשחק. איך עולם הפרסום יושפע? יש סימן שאלה אחת גדולה.

וגם פרופ' אורן קורלנד ייסד את הקרוס ייסודות בינה מלכותית לכיתות ז' וח'. הוא לא מלמד שם איך להשתנש בכלים שמשתמשים בבינה מלכותית, אלה איך איך היוא עובדת. סה"כ זה סטטחסטיקה, הוא אומרץ 🙂 פעולות אריתמטיות מספיקות בשביל להסביר את העיקרונות.

No comments:

Post a Comment