Friday, April 12, 2024

דוברות עיריית אילת: במהלך היום תהיה תנועה ערה של משאיות לכיוון העיר אילת המובילות מיגוניות עבור בסיסי צה״ל במרחב אילת (Hebrew)

No comments:

Post a Comment