Tuesday, May 07, 2024

U Turn - разворот Hebrew

ושאת המטוסים האמריקאית "אייזנהאואר" חוזרת לים האדום לאחר שהייתה בדרכה לארצות הברית.

בעקבות התחדשות הלחימה ברצועה ארה"ב חוששת ככל הנראה מתבערה חות'ית.

נושאת המטוסים בדיוק נכנסה לתעלת סואץ ואז התקבלה הפקודה לעשות

U Turn

אבו צאלח הדסק הערבי


https://t.me/abusalehg1/42609
https://t.me/abusalehg1/42610

No comments:

Post a Comment