Sunday, December 11, 2016

ערוץ 1: והארץ הייתה תוהו ובוהו-תולדות ארץ ישראל פרק 2: שחר האמונה (Hebrew)


תקופת האבות: 3300 עד 1200 לפנה"ס
לפני כ-6000 שנה החלה להתגבש הציוויליזציה. באזור הסהר הפורה הוקמו הממלכות הראשונות, פותח כתב היתדות, נוצקו עקרונות החוק. באותה העת, במצרים, כוננו הפרעונים את האימפריה הראשונה שלהם. האדם כונן את התקופה המוכרת כיום בשם: עידן הברונזה המוקדמת.
לפני כ-3000 שנה החל גם אברהם, אבי האומה העברית ע"פ המקרא, את מסעו הגשמי, הפיזי, מאור כשדים, שעל גדות נהר הפרת, אל ארץ כנען, ובד בבד החל גם מסעו המטפיזי – מן הפולחן הפגאני המוחשי אל האמונה באל יחיד ערטילאי.
שני צירי התקדמות אלו – ההיסטורי והמקראי – אינם חופפים בהכרח, אך לשניהם משוריין מקום בכיר בפרק זה, שראשיתו במלכות האגדתית של גלגמש מלך ארך (שומר) ובמהלכו מפורט גם פועלם של שליטים חזקים כחמורבי מלך בבל ורעמסס הפרעוני.
חידת אברהם וצאצאיו, בני יצחק ויעקב, מקבלת משנה תוקף עם חשיפת הממצאים על אודות פלישת לוחמי ההיקסוס לעמק הנילוס ועל עובדת נוכחותו של שבט העבירו (העברים) בקרבם. שבטים נודדים אלו גורשו ממצרים לפני כ-2500 שנה, ואקט זה מהווה למעשה את הבסיס העובדתי להגדה על יציאת מצרים של בני העם העברי בהנהגת משה.
https://www.youtube.com/watch?v=CNCVHVBjtzw

העם נולד


Очень слабая часть. Шумеры хоть и упоминаются, но вообще не понятен контекст. Непонятно, что происходило в Месопотомии во времена праотцов (см. например тут Lost Civilizations; Garden of Eden (Sumeria, Ur) Без контекста невозможно воспринять историческую часть. Традиционную точку зрения (см. например тут Пинхас Полонский: Книга Второзакония 20161207) почти не представлена вовсе. Всё, что есть 73 секунды в конце (см. ниже расшифровку).

Ниже есть продолжение.

וממצרים חשוב למקרא להוציא אותנו למדבר דווקא ושם לתת לך את התורה, כן? כבר רמזתי ואמרתי שמפרידים בינינו לבין מצרים, בינינו לבין מסופוטמייה, בינינו לבין כנען.

הרצון הוא לומר, את התורה קיבלנו במדבר. ומה הוא מדבר? ואקום תרבותי. אין שום תרבות אחרת מסביב. את התורה אנחנו מקבלים במה שנקרא ברשות הדואר, בדיוור ישיר מאלוהים אלינו. הכל מקורי.

אז טוב, כולנו חכמים וכולנו נבונים וכולנו מכירים את חוקי חמורבי ואת חוקי החתים ואת החוקי אשור התיכונה ואת חוקי אשנונה, יכולתי לזרוק עוד כמה שמות לעשות רושם, ויש דמיון בין חוקים שלנו לחוקי הקבצים הללו, אבל בכל זאת יש דבר אחד מקורי שאין להם, וזה שוב אמונה באל אחד ואל אחד נתן את כל החוקים, ולכן חשוב לנו לומר תורתינו אינה ככל התורות, היא יחידה ומיוחדת וניתנה לנו על ידי אלוהים ברגע שנאחנו לא מוקפים על ידי תרבויות אחרות וברגע שכולנו יחד.

https://www.youtube.com/watch?v=CNCVHVBjtzw

Краткий перевод:
С Египта важно вывести нас именно в пустыню и там даровать нам Тору. Я уже намекал, что нас отделяют от Египта, отделяют от Месопотамии, отделяют от Ханаана. Мы получили Тору в пустыне, в культурном вакууме, рядом нет никакой культуры. Мы получаем Тору по почте, напрямую. Хорошо, все мы умные, все знают о законы Хаммурапи, и законы хеттов, и ассирийские законы, законы Эшнунна, я могу привести ещё кучу имён, и есть много общих черт между этими законами и нашими законами, но всё же есть одна оригинальная вещь, которая есть у нас и нет у них, это вера в одного бога, и единственный бог дал нам все эти законы, и потому важно нам сказать, что наш Закон не похожа на другие законы, она единственная и неповторимая, и была дана нам Богом, когда мы не были окружены другими культурами и когда мы были вместе.


No comments:

Post a Comment