Wednesday, December 05, 2018

זינוק בפיגורי ההחזרים של משכנתאות, ושיא מאז נובמבר 2012 (Hebrew)

Сильно сокращено. Форматирование моё.


מה בעצם מטריד בנתון הזה?

"הוא יכול להיות סימן שאנשים מתחילים להיכנס לקשיים ואז נראה אותם מוכרים דירות בלחץ ובהנחה משמעותית".


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

אז הם יורידו טיפה מחיר וימכרו את הדירה. עדיין בגלל המגבלות המינוף אצלנו רחוק מאוד ממה שהיה בארה"ב ערב הסאב-פריים.

"נכון, אין בכלל מה להשוות לסאב-פריים ועדיין, עד היום לא ראינו בישראל תופעה של מכירות בלחץ. פיגורים במשכנתאות יכולים לגרום למכירות בלחץ. בשוק ההדיור יש לזה הרבה משמעות. תחשוב למשל שיש לך שכונה ואנשים כל הזמן בודקים בכמה נמכרה הדירה הזאת ובכמה ההיא - ברגע שמישהו הוריד מחיר בצורה רצינית זה משנה את כל התמונה, הבנצ'מרק הוא אחר.

"זה לא קורה היום כי המצב הכלכלי הוא בסדר, אבל פיגורים כאלה יכולים להיות זרז. אני לא רוצה להיות נביא זעם. אנחנו לא בקריסת מחירים אבל כל תהליך מתחיל מנקודה מסוימת. כאן יש משהו שהולך ונבנה, גם אם בינתיים זה מתחת לפני השטח. מעבר לכך, הפיגור בתשלומי המשכנתאות משתלב בתמונה הכוללת של סימני האטה, זה משתלב עם העלייה בפיגורים בהחזר הלוואות רגילות בבנקים, זה משתלב עם זה שבכל חודש בתקופה האחרונה יתרת האשראי שלא לדיור בבנקים הולכת ויורדת".
No comments:

Post a Comment