Wednesday, December 26, 2018

עושים היסטוריה 260: סמל"א – סייבר מודיעין ולוחמה אלקטרונית, ברפאל (Hebrew)

mp3

אם תחפשו את השם 'סמל"א' בגוגל, לא תמצאו הרבה – ולא במקרה. רפאל היא חברה בטחונית שלא משחררת יותר מדי מידע על הנעשה בתוכה, וסמל"א היא אולי אחת היחידות המסווגות ביותר בתוך רפאל. מהי לוחמה אלקטרונית, וכיצד פיצחו חוקריה של סמל"א את סודותיו של טיל ה- SA6 הסובייטי במלחמת יום הכיפורים?

https://www.ranlevi.com/2018/12/23/ep260-samla-rafael/

יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.


מספיק לקרוא עיתונות גלויה בשביל להבין איזה יכולות רוסים מביאים אלינו לסוריה. הרוסים עצמם מאוד מפותחים בלוחמה אלקרטונית (ל"א) ויש להם אמצעים מאוד משמעותיים וגם זה חלק מהמשחק.

מפקד הכוחות המיוחדים האמריקאיים הצהיר בכנס באופן גלוי שאין היום מקום על פני כדור הארץ שהוא יותר אינטנסיבי מבחינת לוחמה אלקטרונית מאשר סוריה.

ישראל כמדינה קטנה יחסית היא משחק פה במגרש של הממש הגדולים. ז"א מבחינת יכולות לוחמה אלקרטונית (ל"א) אנחנו בהחלט קטף מול קטף עם מהמעצמות הגדולות.

בשקט, בלי רוח וצלצולים, העבודה של אנשי סמל"א - היחידה של סייבר מודיעין ולוחמה אלקטרונית שיושבת ברפאל הופכת את חיינו פה לבטוחים יותר. בין עם זה בפיצוח של SA6 במלחמת יום הכיפורים ובין עם אינספור פעולות ומערכות נוספות שפוצחו והומצאו מבלי שרובינו נדע על כך דבר.
No comments:

Post a Comment