Sunday, May 05, 2019

צה"ל סיכל תקיפת סייבר של חמאס (Hebrew)

הותר לפירסום צהל סיכל תקיפת סייבר של חמאס נגד ישראל תת אלוף ד׳ ראש חטיבת ההגנה בסייבר בצהל בשיחה עם הכתבים הצבאיים:
צהל שבכ ואמן סיכלו תשתית טרור של חמאס בעזה שניסתה באמצעות סייבר להשפיע על מערכות אזרחיות בישראל. תשתית החמאס היתה בעלת יכולות סייבר בסיסיות. זו פעם ראשונה שתוך כדי סבב לחימה אנחנו מתמודדים עם מתקפת סייבר. הם נכשלו והסרנו את האיומים. שלטנו ביריב לאורך כל הדרך עם שיתוף פעולה בין השבכ וצהל ואמן והתקשוב. דוצ תאל רונן מנליס: לאחר הסיכול הקיברנטי תקפנו הלילה את המבנה בו נמצא חמל הסייבר של חמאס. זה היה מבצע של שבכ, 8200 ותקשוב. אין לחמאס יכולות סייבר בעקבות התקיפה. תת אלוף ד׳: זיהינו את הניסיון שלהם לפגוע במרקם החיים במדינת ישראל באמצעות מתקפת סייבר. היכולות שלהם בסייבר בסיסיות ופשוטות.


No comments:

Post a Comment