Tuesday, January 07, 2020

לחשוף את השואה שהוסתרה: תעלומת הספר השחור (Hebrew, Russian)
ראיתי בערך חצי. את צודק חסר של קונטקסט. הוא שם רק כמה ציוני דרך של מלחמת עולם השנייה, אבל בכלל לא פירט על המבנה השלטוני של ברה"מ של אותם הימים.

את זוכרת שמארק אמר שהוא הכיר את סיפור האישי אל קרובי משפחה שלו? אז יש שם התיחסות מפורשת. בקרב יהודים כל אחד חשב שזה סיפור אישי שלו ולאף אחד לא היה מושג על המימדים של התופעה.

יש שם עוד קטע חזק שמראים איך תפסו את השועה עד לפני עשור (בטח גם את למדת בצורה כזאת בבית ספר). כשהראים מפה ומראים מקומות איפה התרחש הטווח הראו רק אירופה מערבית ומרכזית. המעט ולא הראו כלום בשטח של ברה"מ.
כשהייתי בצבא לקחו אותנו לבית ווהלין Volynia בגבעתיים. זה מקום איפה שנולדתי. מעל 90% מהמוצגים דיברו על שטח הזה כשטח של פולין. קומה איפה ששוכנת עיר לוצק (המרכז של האיזור, היום ובמזן ברה"מ מרכז אדמינסטרטיבי) הייתה לא פעילה. בהסבר בכלל לא צוין שמ1939 זה הפך חלק מברה"מ. אותי לקחו באופן אישי לקומה של לוצק, היה שם גם קוביל Kovelועיירות אחרות. אפילו על פעילות של הנצתחת השואה שכן התקיימה באוקראיה (אימא שלי השתתפה בחלק קטן ממנה ואני מכיר חלק גדול) לא צוין. כשיצאנו שאלתי את המקדת שלי "יופי, ואיפה ווהלין נימצאת?", היא ענה פולין...


В фильм не хватает контектса. В нём перечислены лишь некоторые ориентиры Второй мировой войны, но не были подробно описаны правительственные структуры СССР того времени.

Несколько штрихов с фильма. Многие евреи СССР знали историю Холокоста про своих родственников. Однако, все они думали, что это их личная история, никто не имел представления о масштабах этого явления.

Рассказ про еврейская автономию в Крыму я вынес в отдельный пост.

Там есть еще один сильный раздел, который показывает, как воспринимался Холокост до десятилетия назад. При показе карты и показе мест, где произошла Катастрофа, они показали только Западную и Центральную Европу. Почти никаких мест не было отмечено в Советском Союзе.

Концовка фильма очень сильная. В последние годы Сталина произошло убийство Михоэлса, еврейского антифашистского комитета, началась борьба с космополитизмом. Пик этого всего пришёлся на дело-врачей, оно сопровождалось проявлением антисемитизма на всех уровня, включая аресты или увольнения евреев с руководящих постов. Сталин разочаровался в новопровозглашённом Израиле. Начали ходить слухи о планируемой Сталиным депротрации евреев в Биробиджан (тут, есть много разных версий, включая за Полярный круг; есть также разные предположения цели этого перемещение - освоение новых земель или фактическое обречение на смерть из-за невыносимых условий жизни). Однако, никаких документов на сей счёт не найдено. Смерть Сталина на Пурим, привела к нереализации этого плана (если таковой был). Процесс проти еврейского антифашистского комитета был объявлен незаконен. Так же дело врачей было объявлено незаконно. Жертвы этих дел были реабилитированы.

Когда я был в армии, нас отвезли в Дом Волыни в Гиватаиме. Это место, где я родился. Более 90% экспонентов назвали эту область Польшей. Этаж, на котором расположен город Луцк (центр области, сегодня и в административном центре СССР), был закрыт. Меня отдельно от всей группы повели на закрытый этаж, там был и Ковель и другие города. Даже об увековечивании Холокоста, которое происходило в независимой Украине (моя мама участвовала в небольшой части, а я знаю большую часть), не упоминалось. Когда мы ушли, я спросил моего командира-женщину "Хорошо, а где всё-таки Волынь расположена", Она ответила в Польше...

См. также:
לחשוף את השואה שהוסתרה: הדרך לבאבי יאר
לוצק: "אם תשאר בחיים" - סיפורו של שמוליק שילה


Ниже есть продолжение.

UPDATE 21-03-2020:
Тайна "Черной книги": как в СССР уничтожали память о Катастрофе

В октябре 1947 года в Москве должна была выйти в свет "Черная книга" - сборник документов и рассказов очевидцев об уничтожении 2.700.000 евреев на оккупированной нацистами советской территории. Книга так и не увидела свет, набор рассыпали, отпечатанные листы уничтожили.

72 года спустя израильский кинорежиссер Борис Мафцир вскрыл подоплеку и последствия решения, принятого на уровне самого Сталина и изменившего судьбу не только сборника, но и всего советского еврейства. Об этом рассказывается в фильме "Тайна "Черной книги", премьера которого состоится в рамках Хайфского кинофестиваля.

Кинодокументалист Борис Мафцир, уроженец Риги, репатриировавшийся в Израиль в 1971 году, давно вынашивал идею донести до людей неизвестную историю Холокоста. Ту, которую пыталась стереть из коллективной памяти советская власть.

Мафцир, который был осужден за сионистскую деятельность и вырвался в Израиль из советских застенков, рассказал Ynet, что давно вынашивал идею фильма о "Черной книге". Вначале он хотел рассказать о самом издании, но постепенно понял, что еще важнее показать исторический контекст уничтожения памяти о Катастрофе.

В интервью Ynet Мафцир сказал, что первой реакцией многих людей, узнавших об истории запрещенного издания, был шок. "Мы ничего не знали об этом!" - говорили даже те, кто не мог пожаловаться на недостаток информации о Катастрофе.


Неудобная правда

По словам Мафцира, сила "Черной книги", подготовленной двумя советскими писателями-евреями - Василием Гроссманом и Ильей Эренбургом, - заключается в ее документальности. Они подводят читателя к выводу о том, что ключевую роль в уничтожении евреев сыграли их соседи - жители оккупированных территорий.

"Немцы построили систему геноцида, но эта система никогда не заработала бы без помощи "соседей", - поясняет Мафцир. - И Сталин не позволил рассказать миру всю правду об этом. Правда несла опасность коммунистическому режиму".

Фильм Мафцира построен на документах. Каждое слово подкреплено письменными свидетельствами. "Я хотел показать "Черную книгу" в историческом контексте, - подчеркивает режиссер, - хотел объяснить, что замалчивание Катастрофы привело к возрождению антисемитизма, а впоследствии - и к преследованию евреев".

Книга, подготовленная Гроссманом и Эренбургом, оставалась за семью печатями до падения коммунистического режима в 1991 году. На протяжении десятилетий многие материалы, включенные в сборник, были недоступны для израильских и западных исследователей.

Американский историк Джошуа Рубинштейн говорит, что его с детства окружали символы Катастрофы. "Я вырос на дневниках Анны Франк, мы знали, что происходило в Треблинке и в Освенциме, но вся память о Катастрофе концентрировалась вокруг Центральной и Западной Европы, - вспоминает историк. - Если бы книга вышла большим тиражом сразу после войны, то наше представление о массовом уничтожении евреев было бы совершенно иным".

Белые пятна на карте

Во вступлении к фильму Мафцир рассказывает: "Несколько лет назад я видел карту Европы, на которой были отмечены места массового уничтожения евреев. Западная часть континента пестрела названиями концлагерей. А справа, на востоке, за советской границей, было практически пусто. Из коллективной памяти о Катастрофе исчезли более тысячи городов, деревень и местечек, в которых происходил геноцид".

"С распадом советской империи закончился и период замалчивания Холокоста на территории СССР, - продолжил режиссер. - Сегодня, спустя три десятилетия, мы наконец-то можем представить полную карту Катастрофы".

Д-р Илья Альтман из московского научно-просветительного центра "Холокост" называет запрет и уничтожение "Черной книги" преступлением невиданного масштаба. "С истинными масштабами трагедии почти трех миллионов евреев - а это практически половина всех жертв Катастрофы, - мы познакомились только в 1980-1990 годы, - объясняет Альтман. - Каждой еврейской семье были известны лишь отдельные случаи. В каждой семье была своя трагедия. Но рядом жили те, чьи близкие погибли на фронте, и горе казалось общим. Мы знали о гибели отдельных евреев и не видели судьбу всего народа".

Но это далеко не все последствия расправы с "Черной книгой". По мнению Мафцира, именно после ее запрета евреи превратились из образцовых советских людей в "опасные элементы, зараженные прозападными настроениями". Евреев начали отстранять от ключевых должностей. Им больше не доверяли.

Несоветские люди

"Сталин считал евреев угрозой для советского нарратива, - говорит режиссер. - Что такое дружба народов по-советски? Десятки народов, и все - советские люди. И вдруг у одного из этих народов оказывается историческая родина в другой части света. А что, если завтра уроженец Кавказа скажет: "Я не советский человек, у меня есть своя родина, своя страна"?"

"Добавьте к этому влияние евреев на политическую жизнь США в условиях холодной войны, - подчеркивает Мафцир. - И вот евреи уже не советские люди, а пятая колонна. Не случайно советская власть так упорно боролась с репатриацией евреев в Израиль".

Режиссер уверен в том, что решение запретить и уничтожить "Черную книгу" оказало самое серьезное влияние на его собственную жизнь. "Моя биография - это история типичного советского еврея, - рассказывает Мафцир. - Мы были своего рода отверженными. Нет, речь не идет о тотальном отлучении от общественной жизни, можно вспомнить сколько угодно историй успеха евреев в СССР, но еврейство как единое целое было сломлено. Что у нас осталось? Пятая графа в паспорте да ярлык "лицо еврейской национальности".

По мнению автора фильма, это повлияло и на масштабы еврейской эмиграции во время и после распада СССР. "Из каждых пяти евреев уехали четверо, - говорит режиссер. - Двадцатый век не знал столь массового исхода. А ведь когда-то в СССР жило больше евреев, чем в любой другой стране мира. Но этому пришел конец. А роман евреев с советской властью закончился гораздо раньше".

"У евреев было слишком мало сил, чтобы бороться с нацистами и их пособниками, - подытожил свой рассказ Борис Мафцир. - Но после войны у тех, кто выжил, отняли коллективную память. Вот почему я взялся за этот фильм".

За семью печатями: история забвения

Илья Эренбург и Василий Гроссман начали подготовку к созданию "Черной книги" в 1943 году. В следующем году материалы для будущего издания передали в Еврейский антифашистский комитет (спустя восемь лет руководство этой организации было уничтожено сталинским режимом). Книгу предполагалось публиковать на разных языках, была организована международная редколлегия, в которую вошли представители советских евреев, Всемирного еврейского конгресса и еврейского самоуправления в подмандатной Палестине.

Материалы, включенные в сборник, можно разделить на три категории.

Первая - письма (в том числе предсмертные), дневники, застенографированные рассказы и показания свидетелей и очевидцев, спасшихся от нацистов.

Вторая - очерки советских писателей, написанные на основе документов и бесед со свидетелями, осмотра мест массовых казней, территорий гетто и лагерей.

Наконец, третья - документы, представленные Государственной чрезвычайной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов: показания исполнителей и организаторов убийств, а также показания свидетелей.

Впервые отрывки из "Черной книги" были опубликованы в СССР в 1944 году - на русском языке и на идише - под заголовком "Народоубийцы".

В 1945 году ответственность за издание книги возложили непосредственно на Еврейский антифашистский комитет (ЕАК). Уже в феврале 1946 года комиссия ЕАК упрекнула создателей сборника в тенденциозности. В заключении говорилось: "Комиссия считает, что в представленных очерках излишне много рассказывается о гнусной деятельности предателей родины".

Тем не менее Совинформбюро отправило рукопись книги в США, Англию, Францию, подмандатную Палестину и другие страны. В 1946 году "Черную книгу" в сокращенном виде издали в США небольшим тиражом; материалы из нее использовались на Нюрнбергском процессе над нацистскими преступниками.

А в Москве подготовка издания к печати забуксовала. Эренбург вышел из редакционной коллегии, Гроссман получал все новые и новые требования убрать из "Черной книги" упоминания о предателях - советских гражданах, сотрудничавших с оккупантами. Объем сборника по сравнению с версией 1945 года заметно уменьшился.

Окончательный приговор "Черной книге" вынес Георгий Александров, заведующий управлением пропаганды ЦК ВКП(б), отметивший в докладной записке Жданову: "У читателя невольно создается впечатление, что немцы воевали против СССР только с целью уничтожения евреев. По отношению же к русским, украинцам, белорусам, литовцам, латышам и другим национальностям Советского Союза немцы якобы относились снисходительно".

"В предисловии, написанном В. Гроссманом, указывается, что в уничтожении евреев была своеобразная провокационная политика, что у немцев была установлена некоторая очередность в истреблении народов Советского Союза, - возмущался Александров. - Однако содержание книги не подтверждает этого".

Вывод был коротким и беспощадным: "Управление пропаганды считает издание "Черной книги" в СССР нецелесообразным".

Несмотря на этот вердикт, официального запрета не последовало, и Еврейский антифашистский комитет продолжил подготовку к изданию "Черной книги". Типографии Высшей партийной школы был заказан тираж: 30.000 экземпляров. Но Главлит (советская цензура) распорядился прекратить печать, а в 1948 году готовый набор книги был уничтожен.

Впервые на русском языке "Черная книга" вышла в Иерусалиме в 1980 году. Издание осуществили на основе рукописи, которую Еврейский антифашистский комитет разослал за границу в 1946 году. В России полное издание книги появилось только в 2015 году.
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5608958,00.html

END OF UPDATE

"לחשוף את השואה שהוסתרה" (21.06.2018)

ב־22 ביוני 1941 פלשו הנאצים לבריה"מ ובשיטתיות מצמררת, מכפר לכפר, רצחו כ־3 מיליון יהודים • בסרט חדש, "הדרך לבאבי יאר", ממשיך הבמאי בוריס מפציר במסעו לחשיפת גורל יהודי בריה"מ בשואה • הוא חוזר לקרחות היער, לבורות, משוחח עם השכנים ש"זוכרים הכל".


22 ביוני 1941, יום הפלישה של גרמניה הנאצית לבריה"מ, הפך למועד גורלי עבור מיליוני משפחות יהודיות שחיו ברחבי המדינה הקומוניסטית. בגלל ההתקדמות המהירה של הצבא הגרמני, ובשל העובדה שמרבית היהודים התגוררו בחלקים המערביים של בריה"מ, כבר בחודשים הראשונים נתפסו מיליונים בשטחי הכיבוש הנאצי. מסע ההרג הנורא בהיסטוריה יצא לדרכו.


...מפציר כבר עובד על סרט תשיעי, שייקרא "תעלומת הספר השחור" ויהיה שונה לחלוטין מקודמיו. במקום עדויות "יבשות" יהיו בו חומרים ארכיוניים ואלמנטים גרפיים, ומטרתו לסכם ולספק מסגרת סיפורית לפרויקט כולו. את המימון לסרט עדיין לא מצא.

המונח 'השואה המוסתרת' מדויק יותר מ'השואה הלא ידועה'", אומר מפציר. ההסתרה נעשתה על ידי השלטונות הסובייטיים, והחלה כמעט מייד אחרי תום מלחמת העולם השנייה. את התשתית להסתרה יצרו הנאצים, שהקימו בסוף 1942 יחידה מיוחדת תחת קוד 1005. מפקדה היה פאול בלובל ומטרתה היתה להעלים את השרידים לחיסול היהודים.

אחרי המלחמה העדויות על גורל היהודים הסובייטים היו רבות ומפורטות יותר מאלה שתיארו את השואה בפולין ובמערב אירופה. העדויות הללו נגבו, ברובן, על ידי "הוועדה הממלכתית המיוחדת" שהוקמה בידי השלטונות על מנת לחקור את פשעי הנאצים בשטח הכבוש. הם פעלו בקפדנות, שאלו, רשמו ותיעדו את מקומות הרצח, ולעיתים את שמות היהודים שנרצחו. הכל היה טרי, השכנים עדיין זכרו הכל, מה גם ששום אזרח סובייטי לא היה מעלה על דעתו לסרב להשיב לשאלות של גוף חקירתי ממשלתי, וכך נאספו מיליוני מסמכים.

נוסף על המאמץ החקירתי הרשמי, מלאכת איסוף העדויות נעשתה גם על ידי אנשי "הוועד היהודי האנטי־פשיסטי", בראשות העיתונאים והסופרים וסילי גרוסמן ואיליה ארנבורג, שהחלו לתעד את מהלכי השואה עוד בימי המלחמה. הנוסח הראשוני של ממצאיהם היה מוכן כבר בסוף שנת 1944, ובראשית 1945 הועבר כצילומים של כתבי היד לארה"ב, לרומניה ואפילו לארץ ישראל. הגרסה הסופית למחקר האדיר של גרוסמן וארנבורג היתה אמורה להתפרסם ב־1946 בכרך תחת השם "הספר השחור", אולם בשלב הזה שינו שלטונות בריה"מ את עמדתם. אחרי הניצחון במלחמה הם כבר לא נזקקו לסיוע מיהודי העולם. אם לא די בכך, החלה לקרום עור וגידים גישה סובייטית ידועה לשמצה שסירבה לראות בשואת היהודים סבל מיוחד ששונה באופן מהותי ממה שעבר על יתר האזרחים הסובייטים במהלך המלחמה.

טיוטות "הספר השחור" הכילו גם הרבה עדויות על שיתוף הפעולה של המקומיים עם הכובש הגרמני, מה שלא הסתדר עם המיתוס שהשלטון הקומוניסטי רצה לקבע. כתוצאה מכך, הוצאת "הספר השחור" ברוסית נאסרה וכעבור זמן קצר "הוועד היהודי האנטי־פשיסטי" פוזר וחלק מחבריו הוצאו להורג. הספר נגנז על ידי הרשויות, והגיליונות שכבר הודפסו נגרסו.

מפציר מציין בצער שאילו העדויות הסובייטיות הרשמיות או "הספר השחור" היו מתפרסמים אז, בסמוך לסיום המלחמה, מפת הזיכרון הקולקטיבי שלנו היתה שונה לגמרי. "במוזיאון לוחמי הגטאות תלויה מפת אירופה ומסומנים בה מקומות שחשובים להתרחשויות השואה", הוא אומר, "במרכז ובמערב היבשת יש הרבה סימונים - תחנות איסוף היהודים, מחנות ריכוז, מחנות השמדה. בשטחי בריה"מ יש כתריסר סימונים בלבד, למרות שלהערכתי צריכים להיות לא פחות מ־1,000. בעצם, מרוב סימונים לא היו אמורים לראות בכלל את המפה. מפת השואה כיום מזכירה את הירח - הצד המואר שאותו כולם מכירים, והצד החשוך, הלא מוכר, שהוסתר. כל המוזיאונים בישראל, בארה"ב ובאירופה הושפעו מההסתרה".

מפעל הסרטים של מפציר מאיר את הצד המוסתר של הירח, אך הוא עצמו מודה שזה לא מספיק. "כל עוד לא תהיה הנצחה ראויה ולא יתחילו לארגן מסעות תלמידים וסטודנטים גם למקומות ההריגה באוקראינה ובבלארוס, כפי שנוסעים לפולין, נמשיך כולנו להיות הקורבן של ההסתרה", הוא אומר, "הנוער שלנו צריך להגיע לקרחות היער, לבורות ולגאיות שראו את הגרוע מכל. ברגע שמגיעים לשם, נוצרת ההזדהות עם הסיפור, ההזדהות עם ההיסטוריה". כמו כן, הוא מדגיש כי שני כלים משמעותיים נוספים בעיצוב הזיכרון הישראלי - המוזיאונים המוקדשים לשואה ויד ושם - חייבים לסייע במשימה.
איך עומדים בעומס הנפשי של מעבר ממקום טבח אחד למשנהו ושמיעת סיפורי זוועה?

"אם אגיד שזה לא משפיע, ממילא אף אחד לא יאמין. השתניתי, התנתקתי מכל שאר הדברים. אני כבר לא מסוגל לקרוא ספרות יפה, לא מסוגל לראות סרט רציני. עולם הדימויים שלי בוודאי הצטמצם מאוד. כולי מוכוון למשימה אחת - לספר את סיפור השואה היהודית וגורל הנרצחים בבריה"מ".

* "הדרך לבאבי יאר" יוקרן במעמד היוצר בוריס מפציר בסינמטק תל אביב ביום שישי (22.6) בשעה 11:00 וביום שבת (23.6) בשעה 14:30.


https://www.israelhayom.co.il/article/565569

The Road to Babi Yar הדרך לבאבי יאר
http://www.holocaustinussr.com/the-road-to-babi-yar-%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%9A-%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%91%D7%99-%D7%99%D7%90%D7%A8-en-he-2/

No comments:

Post a Comment