Thursday, September 24, 2020

עושים היסטוריה 327,328: השפה האינדו-אירופאית הקדומה (Hebrew)

mp3 Part I mp3 Part II

השפה האינדו-אירופאית היא אימן של האנגלית, הלטינית, הסנסקריט ההודית ועוד מגוון שפות שכמחצית מאוכלוסיית העולם מדברות בהן כיום. אבל לגלות איך נשמעו מילים בשפה עתיקה שנכחדה לפני כשמונת אלפים שנה - ולא הותירה מאחוריה מילה כתובה - זה כמו לפתור תעלומה בלשית ללא בדל של רמז. שופט בשם וויליאם ג'ונס והבלשן יעקוב גרים (כן, ההוא מהאחים גרים של אגדות הילדים) פתרו את החידה הזו באופן מבריק.
תוספת לפרק המקורי: מהי השפה ה'פרוטו-אנושית', השפה שהיא אימן המשותפת של *כל* השפות האנושיות באשר הן - ומהן ההוכחות לקיומה?


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

חרי שחשפו למעלה מאלף (!) מילים בשפה האינדו-אירופאית הקדומה, התפנו המדענים לנסות ולהסיק מהן על חייהם של דוברי השפה המסתוריים. היכן חיו? מה היה המבנה החברתי שלהם? וכיצד ייתכן שאותה קבוצה קטנה יחסית, הצליחה להשתלט על שטחים עצומים - מהודו ועד אירופה - ולהשליט בהם את שפתם? התשובה, מסתבר, טמונה גם בקוד הגנטי שלהם.

https://www.spreaker.com/user/pimedia/ep328-indoeuropean-part2-rerun_1
https://www.spreaker.com/user/pimedia/ep237-indoeuropean-part1_1

No comments:

Post a Comment