Tuesday, September 08, 2020

לעו"ד זיו מאור יש תוכנית לשחרור הדמוקרטיה הישראלית מעריצות המשפטנים (Hebrew)פורום הלל בליכוד: לפקוד לליכוד חברים שיתמכו בפריימריז רק במועמדים שיגדלו עמוד שידרה ויפעלו להשיב את הריבונות לנבחרי הציבור. כלומר לעצמם. כלומר לנו, באמצעותם. בין אנדרו ג'קסון ולינקולן בארה"ב לבין דה-גול בצרפת, מתברר שהדרך לשם כנראה לא תהיה קלה, ולדעת עו"ד מאור קשה יהיה להימנע ממשבר שבו יעז איזה פוליטיקאי לחולל את המשבר החוקתי שיו"ר הכנסת לשעבר יולי אדלשטיין נמנע ברגע האחרון מלחולל.

https://www.youtube.com/watch?v=QOWVudWTfT4

No comments:

Post a Comment