Saturday, October 17, 2020

שלום חנוך - מחכים למשיח (Hebrew)

שלום חנוך בקליפ בגירסת זהו זה לשיר שכבש את המדינה לאחר נפילת הבורסה בשנות השמונים. מתוך האלבום "מחכים למשיח", 1985No comments:

Post a Comment