Monday, May 24, 2021

עושים היסטוריה: מדוע עתידנים כושלים בניבוי העתיד? עם ד"ר רועי צזנה (Hebrew)

mp3

בשנת 1964 פרסם מכון ראנד- אחד ממכוני המחקר הותיקים והמכובדים בארה"ב - שורה של תחזיות טכנולוגיות בתחומי המחשוב, החלל ועוד. כצפוי, רבות מהן כשלו... ד"ר רועי צזנה, עתידן וסופר, כתב מאמר ובו בחן את ההטיות הפסיכולוגיות ופערי ההבנה שהביאו לטעויות הניבוי האלה. מלמדים אותנו הניבויים הכושלים של ראנד, ומהי תרומתם האמיתית של עתידנים?


https://www.spreaker.com/user/pimedia/ep352-roey-tzezana_5

No comments:

Post a Comment