Saturday, December 25, 2021

Daniel Kahneman: System-1 and System-2 (Hebrew)

Отрывок.
Ниже есть продолжение.דניאל כהנמן

לחשוב מהר

לחשוב לעט

זוכה פרס נובל לכלכלה ...
התרגום לאנגלית של הביטוי "שים לב" הוא pay attention (מילולית "שלם קשב"). ביטוי זה קולע: ברשותך תקציב מוגבל של קשב שאתה יכול להקצות לפעילויות, ואם תנסה לחרוג מהתקציב - תיכשל. סימן ההיכר של פעילויות המאומצות הוא שהן מפריעות זו לזו, ולכן קשה או בלתי אפשרי לבצע כמה מהן בו זמנית. לא תוכל לפתור תרגיל 17*24 בזמן פנייה שמאלה לכביש סואן, ובהחלט לא כדאי לך לנסות. ביכולתך לעשות דברים אחדים בו זמנית, אך רק אם הם קלים ולא תובעניים. אתה מסוגל כפי הנראה לנהל בבטחה שיחה עם נוסע בשעה שאתה נוהג בכביש פנוי, והורים רבים גילו, אולי בלוויית מעט רגשות אשם, שעולה בידם לקרוא לילד סיפור בעודם חושבים על דברים אחרים.

***

שתי מערכות

פסיכולוגים מגלים עיניין רב זה עשורים אחדים בשתי אופנויות החשיבה שמעוררים תמונותה של האישה הוכעסת ותרגיל הכפל, ואף הציעו שמות רבים עבורן. אני מאמץ את המונחים שהציעו לראשונה הפסיכולוגים קית' סטנוביץ' וריצ'רד וסט (Stanovich & West) ואתייסם לשתי מערכות חשיבה, "מערכת 1" ו"מערכת 2".

* מערכת 1 באופן אוטומטי ובמהירות, תוך השקעת מאמץ מועט אם בכלל, וללא תחושה של שליטה רצונית.

* מערכת 2 מקצה קשב לפעילויות מנטליות מאומצות הדורשות זאת, ובכללן חישובים מורכבים. פעולתם של מערכת 2 מקושרת לעתים קרובות לחוויה הסוביקטיבית של סוכנות, של בחירה ושל ריכוז.

מונחים מערכת 1 ומערכת 2 נעשה שימוש נרחב בפסיכולוגיה, אך אני מרחיק לכת עוד יותר בפסר הזה, שאותו תוכל לקרוא כפסיכודרמה ובה שתי דמויות.

בשעה שאנחנו חושבים על עצמינו, אנחנו מזדהים עם מערכת 2 - האני המודע והחושב שיש לו אמונות, שבוחר ושמחליט על מה לחשוב ומה לעשות. אף שמערכת 2 סבורה שהיא מרכז העיניינים, המערכת 1 הואטומטית היא גיבורת הספר. אני מתאר את מערכת 1 כמי שיוצרת ללא מאמץ רשמים ורגשות, שהם המקורות העיקריים לאמנות המפורשות לבחירות מהכוונות של מערכת 2. פעלילותיה האוטומטיות של מערכת 1 יוצרות דפוסי רעיונות מורכבים להפתיע, איך איו זה אלא מערכת 2 האטית יותר המסוגלת לבנות מחשבות בסדרה של צעדים סדורים. אני מתאר גם נסיבות שבהן מערכת 2 נוטלת פיקוד תוך שהיא דוחה את הדחפים והאסוציאציות החופשיים של מערכת 1. אתה תוזמן לחשוב על שתי מערכות כעל שני סוכנים, שלכל אחד מהם יכולות מגבלות ויכולות משלו.

הנה כמה דוגמאות לפעולות האוטומטיות המיוחסות למערכת 1, פחות או יותר לפע סדר מורכבותן:

* מזהה שחפץ אחד מרוחק מאחר.
* מכוונת לעבר המקור של צליל פתאומי.
* משלימה את הביטוי "לחם ו..."
* עושה פרצוץ "נגעל" לנוכח תמונה איומה.
* מזהה עוינות בקול.
* משיבה על ?4 = 2 + 2
* קוראת מילים בשלטי חוצות גדולים.
* נוהגת במכונית בכביש פנוי.
* מחפשת מסע חזק במשחק שחמט (אם אתה אומן שחמט). * מבינה משפטים פשוטים.
* מזהה ש"טיפוס נכוע ומסודר עם פרטים קטנים" מזכיר סטריאוטיפ תעסוקתי.

כל התרחשויות המנטליות האלה משתייכות לקטגוריה של האישה הכועסת - הן קורות באופו אוטומטי ודורשות מאמץ מועט, אם בכלל. יכולותיה של מערכת 1 כוללת מיומנויות מולדות שאנחנו חולקים עם בעלי חיים אחרים. אנחנו נולדים מוכנים לקלוט את העולם סביבנו, לזהות עצמים, להפנות קשב, להימנע מהפסדים ולפחד מעכבישים. פעילויות מנטליות אחרות הופכות מהירות ואוטומטיות בעיקבות אימון מתמשך. מערכית 1 למדה אסוציאציות בין מושגים (עיר בירה וצרפת). היא גם למדה מיומנויות כדון קריאה או הבנת דקויות של סיטואציות חברתיות. קיימות מיומנויות שרק מומחים בתחום מסוים רוכשים, כגון מציאת מסעים חזקים בשחמט. ישנם מיומנויות שרבים חולקים.

זיהוי הדמיון בין תיאור אישיות לבין סטריאוטיפ תעסוקתי דורש ידע מקיף של השפה ושל התרבות, ורבינו אכן ניחנים בו. הידע מאוחסן בזיכרון והוא נגיש ללא כוונה וללא מאמץ.

חלק מפעולות המנטליות שברשימה הן לחלוטין לא רצוניות. אינך יכול להימנע מהבנת משפטם בשפתך או מפנייה לעבור מקור רעש חזק בלתי צפוי, ובאותה מידע אינך יכול למנוע מעצמך לדעת כי 4 = 2 + 2 או להימנע מלחשוב על פריז כשמזריכים את בירת צרפת. פעולות אחרות, כגון לעיסה, נתונות לשליטה רצונית, אך לרוב פעולות על טייס אוטומטי. את השליטה בקשב חולקות שתי המערכות. הפניית קשב לעבר רעש חזק היא על פי רוב פעולה בלתי רצונית של מערכת 1, המגייסת מיד את הקשב הרצוני של עמרכת 2. ייתכן שתוכל להתאפק ולא לפנות לעבר מקורה של הערה קולנית ומעליבה במסיבה הומה; אך גם אם ראשך לא יוסב, תשומת לבך תופנה אליך מיד, לפחות למשך זמן מה. ואולם אפשר להסיט קשב ממוקד בלתי רצוי, בראש ובראושנה באמצעות התמקדות מרוכזת במטרה אחרת.

לפעולתיה המגוונות מאוד של מערכת 2 יש מאפיין אחד משותף: הן דורשות קשב ומשתבשות כאשר תשומת הלב מוסטת. להלן דוגמאות ספורות:

* מתכוננת ליריית הזמן במרוץ.
* ממקדת את התשומת הלב בליצנים בקרקס.
* ממקדת בקולו של אדם מסוים בחדר צפוף ורועש.
* מחפשת אישה עם שיער לבן.
* סורקת את הזיכרון כדי לזהות צליל מפתיע.
* שומרת על קצב הליכה מהיר יותר מזה הטבעי לך.
* משגיחה שהתנהגותך בסיטואציה חברתית תהיה הולמת.
* סופרת את הפעמים שבהן האות א' מופיעה בעמוד טקסט.
* נותנת את מספר טלפון שלך למישהו.
* חונה במקום חניה צר (על על רוב האנשנים חוץ מעובדים בחניון).
* משווה את ערכה הכולל של שתי מכונות כביסה.
* ממלאת טופס מס הכנסה.
* בודקת את תקפותו של טיעון לוגי מורכב.


Google translate:
Даниэль Канеман

Думать быстро

Думать медленно


Лауреат Нобелевской премии по экономике
...
Английский перевод фразы «обратите внимание» таков: обращать внимание (буквально «обратите внимание»). Эта фраза верна: у вас ограниченный бюджет внимания, который вы можете направить на деятельность, и если вы попытаетесь превысить бюджет - у вас ничего не получится. Отличительной чертой напряженных занятий является то, что они мешают друг другу, что затрудняет или делает невозможным выполнение нескольких из них одновременно. Вы не сможете решить упражнение 17 * 24, свернув налево на оживленную дорогу, и вам определенно не стоит пытаться. Вы можете делать сразу несколько дел, но только если они легкие и нетребовательные. Вы, вероятно, сможете безопасно разговаривать с пассажиром, когда едете по свободной дороге, и многие родители обнаружили, возможно, с небольшим чувством вины, что они могут читать ребенку сказку, думая о других вещах.

***

Две системы

В течение нескольких десятилетий психологи проявляли большой интерес к двум способам мышления, вызывающим образ рассерженной женщины и упражнению на умножение, и даже предложили им множество названий. Я принимаю термины, впервые предложенные психологами Китом Становичем и Ричардом Уэстом (Stanovich & West), и адаптирую их к двум системам мышления: «Система 1» и «Система 2».

* Система 1 автоматически и быстро, с минимальными усилиями или без них и без чувства произвольного контроля.

* Система 2 уделяет внимание напряженной умственной деятельности, которая требует этого, включая сложные вычисления. Работа Системы 2 часто связана с субъективным опытом свободы воли, выбора и концентрации.

Термины Система 1 и Система 2 широко используются в психологии, но я иду еще дальше в этом отрывке, который вы можете прочитать как психодраму с двумя персонажами.

Когда мы думаем о себе, мы отождествляем себя с системой 2 - сознательным и думающим «я», которое имеет убеждения, которое выбирает и решает, что думать и что делать. Хотя Система 2 считает, что она находится в центре внимания, автоматическая система 1 является главным героем книги. Я описываю Систему 1 как легко создающую впечатления и эмоции, которые являются основными источниками искусства явного выбора намерений Системы 2. Автоматическая деятельность Системы 1 создает удивительно сложные шаблоны идей, но более медленная Система 2 способна построения мыслей в виде серии упорядоченных шагов. Я также описываю обстоятельства, в которых Система 2 берет на себя управление, отвергая импульсы и свободные ассоциации Системы 1. Вам будет предложено представить две системы как двух агентов, каждый со своими ограничениями и возможностями.

Вот несколько примеров автоматизированных операций, относящихся к Системе 1, более или менее в порядке их сложности:

* Обозначает, что один объект находится далеко от другого.
* Нацелен на источник внезапного звука.
* Дополняет фразу «хлеба и ...»
* Делает "отвратительную" мимику на фоне ужасной картинки.
* Выявляет враждебность в голосе.
* Отвечает на 2 + 2 = 4?
* Читает слова на больших рекламных щитах.
* Ездит на машине на свободной дороге.
* Ищет сильный ход в игре в шахматы (если вы мастер по шахматам). * Понимает простые предложения.
* Признает, что «покорный и аккуратный тип с мелкими деталями» напоминает профессиональный стереотип.

Все эти психические явления относятся к категории "картина рассерженой женщины" - они происходят автоматически и не требуют больших усилий, если вообще не требуют. Возможности Системы 1 включают в себя врожденные навыки, которыми мы делимся с другими животными. Мы рождены готовыми поглощать окружающий мир, распознавать предметы, обращать внимание, избегать потерь и бояться пауков. Другая умственная деятельность становится быстрой и автоматической после непрерывных тренировок. Система 1 изучала ассоциации между концепциями (столица и Франция). Она также приобрела такие навыки, как чтение или понимание тонкостей социальных ситуаций. Есть навыки, которые приобретают только специалисты в определенной области, таких как поиск сильных ходов в шахматах. Многие навыки являются общими для многих людей.

Выявление сходства между описанием личности и профессиональным стереотипом требует всестороннего знания языка и культуры, и многим это действительно под силу. Знания хранятся в памяти и доступны без намерения и усилий.

Некоторые мыслительные действия в списке полностью непроизвольны. Вы не можете избежать понимания предложения на вашем родном языке или поворота в сторну неожиданно громкого источника шума, и в той же степени вы не можете помешать себе знать, что 2 + 2 = 4, или не думать о Париже при упомниании столицы Франции. Другие операции, например жевание, подлежат добровольному контролю, но чаще всего это операции на автопилоте. Обе системы разделяют контроль внимания. Обращение внимания на громкий шум - это по большей части непроизвольное действие Системы 1, которое немедленно мобилизует волевое внимание Системы 2. Вы можете сдерживаться и не поворачиваться к источнику громкого и оскорбительного замечания на шумной вечеринке; но даже если ваша голова не повернута, ваше внимание будет отвлечен, хотя бы на время. Однако можно отвлечь нежелательное сосредоточенное внимание, прежде всего, сосредоточив внимание на другой цели.

У очень разнообразных операций Системы 2 есть одна общая черта: они требуют внимания и идут наперекосяк, когда внимание отвлекается. Вот несколько примеров:

* Подготовка к стартовому выстрылу в гонке.
* Акцентирует внимание на цирковых клоунах.
* Сосредоточен на голосе конкретного человека в многолюдной и шумной комнате.
* Ищу женщину с белыми волосами.
* Сканирует память, чтобы обнаружить неожиданный звук.
* Поддерживает более быстрый темп ходьбы, чем ваш естественный.
* Гарантирует правильность вашего поведения в социальной ситуации.
* Считает количество раз, когда буква A появляется на текстовой странице.
* Сообщает кому-нибудь свой номер телефона.
* Паркуется на узкой стоянке (на большинстве людей, кроме работающих на стоянке).
* Сравнивает общую стоимость двух стиральных машин.
* Заполняет налоговую форму.
* Проверяет обоснованность сложного логического аргумента.

No comments:

Post a Comment