Tuesday, March 12, 2024

תקיפה חריגה בסוריה (Hebrew)

תקיפה חריגה בסוריה: צה״ל מודיע שתקף תשתיות של צבא סוריה שבהן פעל חזבאללה, באזור קונייטרה סמוך לגבול

זו הודעה חריגה משתי סיבות:
1. מדובר בתקיפה יזומה של צה״ל, ולא בתגובה על שיגורים שבוצעו לשטח ישראל
2. ⁠
צה״ל גם נטל אחריות על אותה תקיפה יזומה

מה עומד מאחורי התקיפה:
חזבאללה הרחיב הבוקר את טווח הירי שלו באופן משמעותי לרמת הגולן - ולכן צה״ל בתגובה גם הרחיב היום משמעותית את טווח התקיפות שלו נגד חזבאללה, גם בעומק שטח לבנון בסדרת תקיפות בבקעת הלבנון, וכעת גם בשטח סוריה.
(דורון קדוש)


https://t.me/newsil_tme/116228

No comments:

Post a Comment