Tuesday, December 13, 2016

ערוץ 1: והארץ הייתה תוהו ובוהו-תולדות ארץ ישראל פרק 4: מעצמה אזורית (Hebrew)Хорошо снято.

בין הציר המקראי לממצאים הארכאולוגיים והכתובים החוץ-מקראיים התרחשו מהמאה ה-10 לפנה"ס ועד 720 לפנה"ס אירועים דרמטיים שהשפיעו על השיח הפוליטי והדתי עד ימינו ועיצבו את ממלכת ישראל כמעצמה אזורית.


Ниже есть продолжение.

לפני כשלושת אלפים שנה, במאה ה-10 לפנה"ס, שלטה באזור צפון ארץ ישראל ממלכת ישראל הצפונית, שהשתרעה בשיאה מצפון הגליל לאורך מישור החוף ועבר הירדן המזרחי, גבולה הדרומי נשק לממלכת יהודה ושלוחותיה הגיעו עד מדבר סיני. המקרא מספר כי ממלכת ישראל קמה לאחר שנקרעה ממלכת המלך דוד לשניים בתקופת נכדו רחבעם, בנו של המלך שלמה. עדויות היסטוריות מתארות את בתי המלוכה העוצמתיים ששלטו בממלכה: שושלת המלך עמרי, המבסס את שלטונו בהפיכה צבאית ומקים בירה חדשה – העיר שומרון - שבה הופיעו הפאר והגדולה של ממלכה עשירה וקוסמופוליטית.

בתקופת אחאב, בנו של עמרי, צומחת הממלכה לכדי מעצמה אזורית עשירה, בעלת הצבא הגדול בלוונט, אשר מנהלת מערכת של בריתות וכיבושים עם שכנותיה בצפון: צור, צידון וארם דמשק, במזרח: מואב ועמון ובדרום: ממלכת יהודה. יחסיה של ממלכת ישראל עם ממלכת יהודה - האחות הדרומית והקטנה - הם יחסים של חסות והשפעה פוליטית-מדינית, לעתים בדיפלומטיה ולעתים בכוח. כשמופיע האיום המרכזי על אזור הלוונט בדמותה של האימפריה האשורית, כורת המלך אחאב בחכמה רבה ברית עם הממלכות השכנות כדי להיאבק בצבא האשורי הפולש לאזור. יורם, בנו של אחאב, המלך האחרון לבית עמרי, מת בקרב מול האשורים, והגנרל יהוא, שהיה מצביא בצבאו, תופס את השלטון. בשנת 842 מחסל יהוא את בית עמרי ומקים שושלת מפוארת שמביאה את הממלכה לשיא של צמיחה. האימפריה האשורית ממשיכה את התפשטותה הבלתי נמנעת ומחריבה את כל ערי ישראל, בהן מגידו (ארמגדון), שבה על פי הברית החדשה יגיע העולם לסופו. בשנת 720 לפנה"ס משמידים האשורים את עיר הבירה שומרון, מגלים את האצולה ואת האינטלקטואלים ומוחקים את ממלכת ישראל ללא תקומה. כך לאחר כמאתיים שנים של גדולה נשאר רק השם 'ישראל' למזכרת היסטורית לאומית.

https://www.youtube.com/watch?v=vbbEBPBBWoc

No comments:

Post a Comment