Sunday, October 28, 2018

אלוף (מיל') יום טוב סמיה, לשעבר אלוף פיקוד הדרום (Hebrew)* אדריכלי אוסלו בהובלת של שמעון פרס ז"ל זילזלו באורות האדומים שדרך השטח הדליק בפניהם על הכוונות של ארעפת לקיים את ההסכם.
* אם רבין היה חיי עוד שנה, הוא היה מבטל את הסקמי אוסלו.
* היציאה מלבנון נתנה רוח במפרסים לאינטיפאדה 2000 של ספטמבר - 4 חודשים אחרי זה, הובילה גם תחושות שאפשר לעשות התנתקות נוספת ב2005.

No comments:

Post a Comment