Sunday, May 26, 2019

נפל האסימון: עיריית תל אביב תסיר את כל תאי הטלפון הציבורי (16.05.2019) (Hebrew)

Телефон в жизни людей.
שיר הטלפון - הגשש החיוור https://www.youtube.com/watch?v=YSqiD9JF_V4Леонид Утёсов: "Прекрасная Маркиза" 1933 год https://www.youtube.com/watch?v=5_ljurA338g
+++
גזוז - גוביינא https://www.youtube.com/watch?v=F-V_Lo-JW_4


סופו של עידן ■ עיריית תל אביב פנתה וביקשה להסיר כל הטלפונים הציבוריים מרחבי העיר ■ בעירייה אומרים: "עד כמה שידוע לנו, כבר לא ניתן לרכוש כרטיסי טלכרט. אין סיבה שמתקן שאינו נדרש ימצא במרחב הציבורי"


Ниже есть продолжение.

עיריית תל אביב-יפו החלה בפרויקט משותף עם בזק להסרת כל תאי הטלפון הציבורי ברחבי העיר. מדובר ביוזמה מקומית של העירייה, אך היא עשויה להוביל ליוזמות דומות בערים נוספות, ולהביא בסופו של דבר להיעלמותם הסופית של הטלפונים הציבוריים מישראל.


תאי טלפון קיימים ברחבי הארץ מאז קום המדינה. לפני שנכנסו טלפונים לשימוש נרחב בבתים, היה הטלפון הציבורי הדרך היחידה לבצע שיחות עבור רוב האנשים. השימוש בטלפונים ציבוריים נעשה בעבר באמצעות אסימונים, ולאחר מכן באמצעות כרטיסי חיוג (טלכרט). בעשורים האחרונים, עם עליית השימוש בטלפונים ניידים, הפכו הטלפונים הציבוריים למיותרים והשימוש בהם הלך ופחת.

בזק מחוייבת להפעיל ולתחזק תאי טלפון במיקומים מסוימים ברחבי הארץ לפי חוק בזק מ-1982. לאורך השנים היו ניסיונות להפחיתם, אך אלה נתקלו בהתנגדות מצד המדינה שחששה מפגיעה באוכלוסיות חלשות. כיום פרוסים ברחבי הארץ 10,000 תאי טלפון ציבורי, אך רבים מהם לא תקינים - ובמקומות מסוים אף הפכו למפגע ציבורי של ממש.

כעת מבקשת עיריית תל אביב-יפו להסיר את המפגע, בשיתוף פעולה עם בזק. "בשנים האחרונות הוסרו כ-50 תאי טלפון, ומתחילת השנה הזו הוסרו עוד 34 תאים מהרחובות דיזנגוף, אבן גבירול ויהודה הלוי", נמסר מהעירייה. "הכוונה היא להסיר את כל תאי הטלפון מהמרחב הציבורי. ההחלטה התקבלה משום שעמדות הטלפון אינן פעילות כלל – הקווים נותקו ועד כמה שידוע לנו לא ניתן לרכוש את כרטיסי הטלפון שמפעילים אותם. בשל חוסר השימור, העמדות נמצאות במצב תחזוקה ירוד ומהוות מקור ללכלוך ולמפגעים אחרים. אין כל סיבה שמתקן שאינו נדרש ימצא במרחב הציבורי".

גם ראש העיר רמת גן, כרמל שאמה הכהן, כתב השבוע בחשבון הפייסבוק שלו כי גם הוא מבקש לנקוט בצעד דומה. "ברמת גן 232 טלפונים ציבוריים: 127 ברחובות העיר ו-105 במוסדות ציבור כמו בתי חולים. מדובר במתקנים שהשימוש בהם זניח, ורבים מהם מקולקלים ומכערים את המרחב הציבורי. יש הטוענים שאנשים מאוכלוסיות מוחלשות ועובדים זרים עדיין משתמשים בהם. בכוונתי לפנות לבזק ולקבל את אישורה לסילוק הטלפונים שעל המדרכות, על חשבוננו, ולהשאיר את אלה שבמוסדות ציבור. נשאיר בודדים לנוסטלגיה. בכל מקום שיוסר טלפון ציבורי - ננטע עץ, לעיר ירוקה ויפה יותר".

https://www.themarker.com/advertising/.premium-MAGAZINE-1.7248179

No comments:

Post a Comment