Saturday, April 04, 2020

ד"ר גיא בכור: שידורי הקורונה 2. אנחנו ביחד (Hebrew)הגלובליזציה הסתיימה כמו בתחילת המאה ה20. זה הזמן למדינות לאום כמו ב1920-ים. ההיסטוריה היא לא דטרמיניסטית,אנחנו לא חייבים להגיע לשנות ה1930-ים.

No comments:

Post a Comment