Saturday, April 04, 2020

עמית סגל: והרי הודעה ליאיר לפיד: הנה מה שאומרים עליכם כשאין אף אחד בסביבה - אתם טיבי (Hebrew)

והרי הודעה ליאיר לפיד: הנה מה שאומרים עליכם כשאין אף אחד בסביבה - אתם טיבי. [לפיד אמר שלא יהיה יחד בקואליציים ביחם עם] היבא יזבק או עם רפי פרץ. זו הייתה השוואה שערורייתית לכשעצמה, אבל הסלידה של לפיד מקיצוניות התגלתה כחד צדדית. האיש שהגדיר שנים את המרכז הישראלי מוצא עצמו בתום סיבוב הסרק הזה כאשר הוא בעד שת"פ עם תומכת השאהידים מבל"ד אבל לא עם הרב הראשי לצה"ל. זו לא הייתה "רק הצבעה אחת", אלא כמעט קואליציה: בוועדות הכנסת, בהצבעה על יו"ר הכנסת, בחקיקה נגד נתניהו.
***
בשבתו כראש האגף המיליטנטי של כחול לבן הוא שכח את כל מה שהטיף לו שנים, ובצדק,

https://www.facebook.com/AmitSegalNews/posts/2963772946979022

No comments:

Post a Comment