Monday, August 10, 2020

יוון טורקיה על סף פיצוץ (Hebrew)

Найдено на просторах интернета.

מוקדם יותר דיווחתי על התנועות הימיות של ספינת החקר סייסמי הטורקית,

הכוחות היוונים הימיים קראו לספינת החקר ודרשו ממנה לעזוב את המים הטריטוריאלים של יוון עד השעה 23:00.

דיווח לפני כמה דקות מטוסי קרב טורקים מסוג F16 חגים באזור.

הצי הימי הטורקי משעות הבוקר המוקדמות הוציא כוח ימי בסדר גודל של בערך 12 כלים.

No comments:

Post a Comment