Wednesday, August 12, 2020

#דבילים_בלאט #דיקטטורה_זה_ככה #לכו_לעבוד #איי_קיו_שלילי #בלרוס (Hebrew)

См. также:
Перевод на русскийהזכות להפגין חשובה מאוד בדמוקרטיה.
אחד ההבדלים הבולטים בין דמוקרטיה למשטר שאינו דמוקרטי, הוא היכולת לממש את הזכות הזו.
עד כאן הכל ברור, לא?

מה שלא ברור הוא איך אנשים בשיא הרצינות מדברים על ישראל כדיקטטורה, בעת שהם מממשים את הזכות הדמוקרטית להפגין במלאו כוחם, מקבלים תמיכה וחשיפה תקשורתית, ועושים ואומרים מה שבראש שלהם כמה שבא להם, באין מפריע.


Ниже есть продолжение.

וכל זה על אף שהם מפגינים בעד הפלתו באופן לא דמוקרטי, של ראש ממשלה שנבחר בהליך דמוקרטי על ידי רוב העם. כלומר, הם מפגינים נגד הדמוקרטיה. ועדיין, זכותם.

ככה נראית דיקטטורה?
לא.
אני אגיד לכם איך ניראית דיקטטורה: ככה, ראו בתמונה. זהו מפגין מבלרוס, שמרים תמונת ילדה בת חמש, שנפגעה מכוחות הביטחון המופעלים על ידי דיקטטור אכזר שגנב את הבחירות. שכירי החרב של הרודן כבר מספר ימים דורסים אנשים, יורים בחפים מפשע, מכים באכזריות כל מי שלא בא להם טוב לעין, כולל קשישים וילדים. תבינו, הם לא רק מכים אנשים שיצאו להפגין נגד זיוף הבחירות ובעד הדמוקרטיה. הם מתנפלים על אנשים ברחוב, על אמבולנסים, על מוניות - מכים, הורגים ועוברים הלאה.

אני לא אדם אכזר, לכן אני לא מאחלת למפגינים מבלפור לחוש על עורם מהי דיקטטורה. לא, אני לא הייתי רוצה שבני עמי יספגו מכות רצח משכירי החרב של הרודן הבלרוסי, גם אם זה הדבר היחיד שיגרום להם להפסיק לשנוא אותי, את עמדותיי, את נציגיי ואת הדרך בה בחרנו שהם יובילו את המדינה. בכל זאת, אני לא כמוהם.

https://www.facebook.com/ivandamarya.notgonnatellya/posts/3161988163886517

No comments:

Post a Comment