Saturday, December 12, 2020

התחלואה בגרמניה גואה והמדינה אובדת עצות (Hebrew)

גרמניה רשמה השבוע שיאי הדבקה ותמותה יומיים מאז תחילת המגיפה. בתי חולים ברחבי המדינה הגיעו לתפוסה מלאה וחדרי מתים מקורונה עלו גדותיהם. מה שהתחיל במהלך אופיטימי של סגר מרוכך בסוף אוקטובר כדי "להציל" את חג המולד - נגמר בדיונים על סגר קשוח הרבה יותר.


https://www.kan.org.il/Item/?itemId=81244

No comments:

Post a Comment