Sunday, September 26, 2021

בין ענישה לעידוד התחסנות (Hebrew)

דפנה ליאל:

יו״ר ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אפרת רייטן מסרבת להעביר את החוק ששולל דמי אבטלה מלא מחוסנים בטענה שזה מדרון חלקלק ושאיננו מידתי. גם יו״ר סיעת מרצ מיכל רוזין מתנגדת לחוק בטענה שהוא מבלבל בין ענישה לעידוד התחסנות.


No comments:

Post a Comment