Wednesday, November 10, 2021

האינפלציה בארה"ב באוקטובר - הגבוהה ביותר מאז 1990 (Hebrew)

Сокращено. Форматирване моё.

בחישוב 12 חודשים לאחור, עמדה האינפלציה בשנה האחרונה על 6.2% - הרמה הגבוהה מאז 1990. התחזיות המוקדמות עמדו על אינפלציה חודשית של 0.6% ושנתית של 5.9%.

...האינפלציה הגבוהה נרשמת על רקע המשבר בשרשרת האספקה, וההערכה היא כי עליות המחירים ימשיכו גם בשנה הבאה...

גם מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה הנוטים לתנודתיות, עלה בשיעור שנתי של 4.6% - העלייה החדה ביותר מאז אוגוסט 1991. זאת לאחר שנותר יציב על 4% בשני החודשים הקודמים. בהתאם, מרבית הכלכלנים אינם מחזיקים בדעה של הפד, ומציינים כי גם השכר עולה בשיעור חד מכיוון שחברות נואשות למציאת עובדים.


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

סיבה נוספת לעליות המחירים קשורה לטריליוני הדולרים שהוציאו ממשלות ברחבי העולם על תוכניות תמריצים בקורונה, שעזרו להזין את הביקוש בקרב הצרכנים, זאת בעוד שבנמלים הצטברו עומסים. כמו כן, המגפה הנמשכת כבר קרוב לשנתיים פגעה בשוק העבודה וגרמה למחסור בעובדים הנחוצים למשלוחים ולייצור.

"שיבושים באספקה וההתאוששות של סקטור השירותים מהווים חשש מהותי לכך שהאינפלציה הגבוהה מהמצופה תימשך יותר זמן מכפי שמעריכים בפד", הגיב הכלכלן סם בולארד מבנק וולס פארגו.

"להערכתנו, האינפלציה בסחורות תעביר את הלפיד לסקטור השירותים במהלך השנה הבאה, אך כל הסימנים מצביעים על כך שצווארי הבקבוק בשרשראות האספקה ימשיכו להדליק את להבות האינפלציה בטווח הקרוב".

מהדו"ח שפורסם היום עולה כי מחירי האנרגיה עלו באוקטובר ב-4.8% ולעומת השנה שעברה זינקו ב-30%. מכוניות משומשות תרמו משמעותית למדד לאחר שמחירן עלה ב-2.5% לעומת החודש שעבר ובשיעור שנתי של 26.4%, בעוד שמחירי מכוניות חדשות עלו בשיעור חודשי של 1.4% ובשיעור שנתי של 9.8%. במחירי המזון נרשמה עלייה חודשית של 0.9% ועלייה שנתית של 5.4%.

https://www.calcalist.co.il/world_news/article/ryp5n7tpf

No comments:

Post a Comment