Wednesday, November 10, 2021

ירון זליכה: בועה יפנית של השקל הישראלי (Hebrew)

Отрывок. Форматирование моё.

...

אחד הדברים החשובים ביותר בניתוח של מגמות כלכליות הוא פרספקטיבה ארוכת שנים, הן מקומית והן בין לאומית. ואכן, התנפחות התוצר הנומינלי הדולרי ולצידה התנפחות בלתי סבירה של המחירים היחסיים מזכירה את יפן של שנות השמונים.

תקופה זו, יצרה מדיניות כלכלית שגויה שלושה תהליכים מסוכנים בכלכלה היפנית. ראשית, בועה בשוק ההון המקומי. שנית, עלייה בלתי אפשרית במחירי הדיור. שלישית, התחזקות בלתי הגיונית של שער היאן היפני באופן שלא יכול להיות מוסבר על ידי חוזקתה של הכלכלה היפנית. בין היתר חסמו היפנים בשלל אמצעים יבוא חופשי ותחרותי מהמערב ליפן באופן שיצר עודף יצוא אל מול צמיחתן של תעשיות היצוא המתקדמות של יפן. תהליך זה חיזק את היאן היפני באופן לא מאוזן. במקביל, גידול ניכר בכמות הכסף וההלוואות עקב ריבית לא מאוזנת ניפחו את שוק ההון ואת מחירי הנדל"ן ואף הם הזרימו לא מעט מטבע חוץ ליפן. בשיא הבועה היה שוויו הדולרי של בניין משרדים בטוקיו כשוויה של שכונה שלמה באחת הערים המרכזיות בארה"ב. טירוף מוחלט.

פרופ' הרברט סטיין, שעמד בראש צוות הכלכלנים שהכין את תכנית הייצוב של המשק הישראלי משנת 1985 קבע פעם חוק הרשום על שמו. על פיו “If something cannot go on forever, it will stop”. אפשר לקרוא על תפקידו של סטיין בכלכלה הישראלית בספרי The Role of Economic Advisors in Israel's Economic Policy: Crises, Reform and Stabilization (2018) שכתבתי עם חבריי ד"ר דניאל שיפמן ופרופ' וורן יונג. והנה, החוק של סטיין הוכיח שוב את נכונותו. הבועה היפנית התפוצצה, היאן היפני נחלש, התוצר לנפש הדולרי של יפן ירד והמדינה נכנסה לעשור אבוד לאורך כל שנות התשעים ועוד אחד לאורך העשור הראשון של שנות האלפיים. למעשה, כלכלת יפן לא חזרה למעמדה הכלכלי היחסי עד עצם היום הזה.

לצערי, מרכיבים רבים בבועה היפנית מזכירים לי את בועת השקל הישראלי. גם בישראל אנו מקשים על היבוא בשלל אמצעים (תקינה, מכסים, יבואנים בלעדיים ובעיקר הדיכוי של הצרכנים שמקשה על כוח הקנייה שלהם) ומנגד היצוא הטכנולוגי שלנו פורץ דרך מבלי שהיבוא משוחרר כדי להדביק אותו. גם בישראל המדיניות הפיסקלית והמוניטרית מנפחת את מחירי הדיור והנדל"ן וזורמת עם המגמה העולמית של התנפחות לא רציונלית בשוקי ההון ואינפלציה כאילו אין מחר. גם בישראל הדיוטות ופוליטיקאים מתגאים בתוצר נומינלי דולרי גבוה מבלי להפנים שהאנשים בישראל חיים במחירים של ישראל ולא במחירים המקובלים במערב ולכן אין משמעות רבה לתוצר הנומינלי הדולרי. גם בישראל לא מפנימים את החוק של הרברט סטיין.


https://www.ice.co.il/ice-team/news/article/831800

No comments:

Post a Comment