Thursday, February 10, 2022

אבו צאלח: שיחות הגרעין בווינה (Hebrew)

אני אחלק את הדיווח הזה לשני חלקים,

1. ישראל החליטה להשמיד את תכנית הגרעין האיראנית גם במחיר של מלחמה בכמה חזיתות, פועל יוצא מזה השיחות בווינה לא מעניינות את ישראל בין אם יחתמו על הסכם או לא.

2. ישראל ממתינה בצד ומחכה לראות איזה הסכם מתבשל בווינה ולא שוברת את הכלים מול ארה"ב.

שתי האופציות האלה ראליות


יש המשך למטה.

Ниже есть продолжение.

למה רשמתי את הדברים האלה? משעות הצהריים כבר נתקלתי בכמה ידיעות מדאיגות או לא בהתאם למה שכתבתי לעיל. חברת הקונגרס קלאודיה טני היא אחת מתוך עשרות סנטורים הטוענים, ביידן הולך להביא אסון על ארה"ב עם ריצתו לחתימה על הסכם עם האיראנים, ובאותה נשימה טוענים סנטורים כי, " רוברט מאלי (אדריכל ההסכם הגרעיני בתקופתו של אובמה ימח שמם) סיפק הבהרות שהעלו יותר שאלות ממה שהם ענו לגבי הסכם הגרעין".

https://t.me/AbuSaleh_israel_reports/18829

No comments:

Post a Comment