Monday, October 10, 2022

עשרת הדיברות להבנת סוגיית רישום הגבולות הימיים בין ישראל ללבנון (Hebrew) 07.10.2022אני נתקל בהמון דיסאינפורמציה ברשתות החברתיות בכל הקשור להסכם עם לבנון. הרבה מידע שגוי משמש בכוונה או שלא בכוונה כחלק מקמפיינים פוליטיים משני צדי המתרס על מנת לקדם טענות כאלה או אחרות.

קיבצתי לכם כאן עשר עובדות (לא דעות) שיעזרו לכם לשחות טוב יותר בים הדיסאינפורמציה:


Ниже есть продолжение.

1. עמדתה המקורית של ישראל במו"מ מול לבנון היתה קו מספר 1 (ראה מפה).

2. עמדתה המקורית של לבנון במו"מ מול ישראל היתה קו מספר 23 (ראה מפה).

3. שטח המחלוקת בין קו מספר 1 לקו מספר 23 הוא 860 קמ"ר.

4. בחלוף השנים הוצעו הצעות שנעו סביב חלוקת שטח המחלוקת באופן שבו ינתן יתרון קל לצד הלבנוני - לדוגמא 45% מול 55%. ההצעות נדחו על ידי לבנון.

5. ע"פ המידע בתקשורת הישראלית, הלבנונית והבינלאומית ההסכם שהושג מתבסס על קו 23, כלומר כל שטח המחלוקת עובר לידי לבנון.

6. שדה הגז קאנא - שדה גז עליו טוענת לבנון לבעלות. רובו נמצא בשטח המחלוקת וחלקו גולש דרומה מעבר לקו 23. ע"פ ערוץ אלג'זירה ההסכם יכלול תיקון קו 23 על חשבון ישראל באופן בו כל שדה קאנא יכלל בשטח הלבנוני.

7. שדה הגז כריש הישראלי אינו נמצא בשטח המחלוקת ואין נוגע בקו 23.

8. חזבאללה איים פומבית כי כל עוד לא יובטחו זכויותיה של לבנון (בהסכם) לא תוכל ישראל לשאוב גז משדה הגז כריש (הנמצא מחוץ לשטח המחלוקת). נסראללה איים לאכוף משוואה זו באש.

9. אסדת כריש נמצאת במקומה היתה אמורה להתחיל לשאוב גז בשליש האחרון של חודש ספטמבר. טרם החלה שאיבת הגז מכריש.

10. חזבאללה מרוצה מההסכם המסתמן המחזק את מעמדו בלבנון ורוצה בו. חזבאללה ובכירים לבנוניים רואים באיומים האחרונים של ישראל תעמולת בחירות.

https://t.me/abualiexpress/38634

No comments:

Post a Comment