Friday, March 12, 2021

מה הסיכוי שבארה"ב האינפלצייה תחזור? (06.03.2021) Hebrew

תוכנית התמריצים של ביידן בהיקף 1.9 טריליון דולר תוסיף עוד מאות מיליארדים להרי המזומן עליהם יושבים האמריקאים • עקב כך יש מי שכבר מזהים את האינפלציה באופק...

... בניו יורק המשיכה הריבית על איגרות החוב ל־10 שנים של ממשלת ארה"ב לטפס עד שהגיעה ל־1.614% - עלייה של יותר מ-33% בריבית בחודש פברואר לבדו.

האירוע השני, בוושינגטון הועברה לאישור הסנאט חבילת התמריצים של הנשיא ג'ו ביידן, שאמורה להזרים למשק האמריקאי 1.9 טריליון דולר - קדמה לה חבילת חוק נוספת מדצמבר על סך 900 מיליארד דולר בדצמבר. 600 מיליארד מתוך ה־1.9 טריליון דולר יוקדשו לצ'קים בסך 1,400 דולר שיישלחו לאזרחי ארה"ב. זאת בנוסף לצ'קים של 600 דולר שנשלחו בדצמבר.


יה המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

כל עוד המשק משותק בגין המגפה, ההזרמות המסיביות לא הביאו לפעילות כלכלית גועשת. ומחזור השימוש בכסף נפל לשפל שכמוהו לא היה מעולם. כך החיבור בין הישיבה בבית והצ'קים הממשלתיים הקפיצו את כמות המזומנים עליו יושב הציבור באמריקה לשיאים חדשים.

נכון לחודש שעבר עמד הסך הזה על 3.9 טריליון דולר - גידול של כמעט 60% מפברואר שנה שעברה. וזה עוד לפני השפעת 1.9 הטריליון החדשים. אך כל זה עתיד להסתיים ברבעון האחרון של השנה, שעה שהשפעת החיסונים תלך ותתפשט וגל הביקושים של הציבור הרעב לחזרה לשגרה, והחמוש בהר המזומנים, יפגוש את השפל בהיצע - תוצאה של השיבושים המתמשכים בשרשרות הייצור והאספקה של שנת הקורונה.

החיבור בין עודף גדול בביקוש וחוסר ממשי בהיצע, עשוי להביא להתפרצות אינפלציונית שאפילו המדדים המעוותים של הלשכה הממשלתית לסטטיסטיקה לא יוכלו עוד להסתיר. ללחצים אלו ייתוספו הביקושים הכבושים בענפים בהם לא ניתן עוד להשלים את ההיצע שאבד, כמו טיפולים רפואיים לא דחופים.

סימנים ראשונים כבר ניכרים היום במחירי הסחורות, כמו העץ, הנפט ונחושת שיותר מהכפילו את מחירם מאז החודשים הראשונים של המשבר. מדד מחירים לצרכן המשקף עליות מחירים של 4% או 5% לשנה (שפירושם עליות מחירים אמיתיות של כ 10%־12% לשנה) ייתכן כבר ברבעון הראשון של שנה הבאה. אז יעמוד הפדרל ריזרב בפני דילמה של ממש. האם הפד יבחר בדרכו של פול וולקר , יו"ר הבנק המרכזי משנות ה־80, שהעלה את הריבית ל־18% כדי לעצור את האינפלציה של שנות ה־70, או בדרך שבה הלכה ארגנטינה.

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362920

No comments:

Post a Comment