Sunday, October 03, 2021

עדכוני חב"ד; קריאת חירום (Hebrew)

הפוסק החב"די הבכיר, ראש בית הדין של חסידי חב"ד בארץ הקודש, הגאון החסיד הרב *יצחק יהודא ירוסלבסקי* שליט"א, יוצא בקריאה נוקבת, לרבני הקהילות, למנהיגי הציבור, לעודד את כל מי שעדיין לא התחסן נגד הקורונה לעשות זאת באופן מיידי. ב24 השעות האחרונות הלכו לבית עולמם ארבעה! חסידי חב"ד שלא חוסנו ונדבקו בנגיף הקורונה ל"ע. "מדובר בפיקוח נפש! וכל אחד ואחת חייבים ללכת להתחסן, כפי שפסקו כל הרבנים, וכפי שהורו כל הרופאים, ועל רבני אנ"ש בכל הקהילות לדאוג שזה יקרה במהירות", קורא הרב מעומק הלב.


https://twitter.com/Israelcohen911/status/1444664879151996928

No comments:

Post a Comment