Sunday, February 06, 2022

תופעות נוירולוגיות אצל ילדים שנדבקו בקורונה (Hebrew, Russian)

דיווחים ראשוניים מישראל על תופעות נוירולוגיות שהתגלו בילדים שחלו בקורונה. בימים האחרונים דיווחו רופאים ברחבי הארץ על מספר מקרים של תופעות נוירולוגיות בילדים, בראשן אנצפליטיס — דלקת במוח, לאחר החלמה מקורונה קלה.

כמו כן זוהו מספר ילדים שסבלו לאחר הדבקה בקורונה מפרכוסים. עדיין לא ברור מה היקף התופעה וכמה ילדים לקו בה בישראל.

Энцефалит (далекет моах), головные боли и судороги после перенесенного коронавируса: врачи сообщают о неврологических расстройствах у заразившихся детей. Масштабы явления пока неизвестны, информирует в понедельник, 31 января, сайт Ynet...

Информационный центр военной разведки Израиля опубликовал на этой неделе отчет, где сказано: "В США и ЮАР сообщалось о росте частоты судорог [пиркусим] у детей, зараженных штаммом "Омикрон". Кроме того, у ряда детей в разных странах развился энцефалит во время болезни и в течение 2 недель после выздоровления. Он проявлялся головными болями, нарушениями равновесия, судорогами и спутанностью сознания".

В ведущем журнале детской неврологии опубликован материал, где сказано, что частота неврологических расстройств у госпитализированных детей составила 44%: головные боли наблюдались у 20%, изменения сознания – у 16%, судороги - у 8%.


Ниже есть продолжение.

В последние дни подобные расстройства отмечены также в Израиле. В Медицинский центр Галилеи (больницу в Нагарии) госпитализирована 13-летняя девочка, которой 19 января был поставлен диагноз COVID-19. Через неделю у нее начались сильные головные боли, сопровождающиеся энцефалопатией (нарушениями работы мозга) и помутнением сознания. Она была перемещена в отделение интенсивной терапии.

Заведующий отделением д-р Иоав Хоффман сказал: "Девочка поступила с признаками воспаления спинного мозга. В нервной системе вирус обнаружен не был, но нам давно известно, что он может проникать в центральную нервную систему, о чем свидетельствует, например, потеря обоняния и вкуса. Мы исключили иные возможные причины патологии у ребенка, включая заражение другими вирусами или бактериями. Лечение было успешным, и ее перевели в обычное педиатрическое отделение в удовлетворительном состоянии. Возможно, причиной расстройства здоровья был не сам вирус, а воспалительная реакция организма на него, вызвавшая воспалительный процесс в мозгу".

Мать 2-летней девочки, заразившейся коронавирусом, сказала: "Сама болезнь протекала без проблем, но через несколько дней после выздоровления мы заметили странное поведение после ужина, и через несколько минут у ребенка начались судороги, чего раньше с ней никогда не случалось. Когда мы обратились за медицинской помощью, нам сказали, что врачи уже наблюдали несколько аналогичных случаев раньше".

Заведующий детским отделением интенсивной терапии больницы "Шиба" д-р Итай Песах подтвердил, что на этой неделе наблюдались неврологические расстройства у детей, заразившихся коронавирусом. "Пока есть лишь отдельные сообщения по этому поводу, но мы наблюдаем неврологические нарушения у детей все чаще. Когда у детей высокая температура, у некоторых появляются судороги, и не до конца понятно, чем они вызваны", – сказал он.

Председатель Ассоциации педиатров Израиля проф. Цахи Гроссман сказал: "Коронавирус у детей протекает легче, чем у взрослых, но риск развития мультисистемного воспаления PIMS и неврологических расстройств оправдывает необходимость их вакцинации для защиты от вируса".

https://www.ynet.co.il/health/article/syp3zfb0t
https://www.vesty.co.il/main/article/bjihdfray

No comments:

Post a Comment