Sunday, April 28, 2024

תמונת האורות מבסיס נצרים והתגובות של העזתיים לכך (Hebrew) 20.04.2024https://t.me/abualiexpress/65265

תסכול בערוצים העזתיים: "פנסי תאורה חשמליים (קבועים - א"ע) הופעלו בהתנחלות נצרים ששוחררה והוקמה מחדש" (הכוונה לבסיס נצרים החדש בדרום העיר עזה - א"ע).


יש המשך למעטה.
Ниже есть продолжение.

התמונה של האור הבוקע מבסיס נצרים שפרסמו אתמול הערוצים הפלסטינים מכה גלים בקרב הגולשים העזתיים ברשתות החברתיות. בראייתם, הקמה מחדש של יישוב קבע בתוך שטח עזה לאחר שכבר פונה בהתנתקות (ככה בסיס נצרים נתפס בעיניהם), היא אירוע בלתי נתפס. הכי כואב שיש מבחינתם. הפנסים הקבועים שדולקים, המבוססים על קו חשמל קבוע מישראל גם הם חלק מסממני הריבונות שקשה לעזתיים להחליק בגרון. במיוחד על רקע העובדה שמקורו של החשמל אצל העזתיים כעת הוא פאנלים סולארים או גנרטורים המופעלים באמצעות סולר. אין להם חיבור חשמל קבוע.

הנה כמה מתגובות הגולשים העזתיים לתמונה. רבות מהן בציניות מרירה :

1. יעני מתחו קו חשמל קבוע?

2. מישהו יכול להגיד להם להנמיך את האור. אנחנו לא יכולים לישון ככה.

3. איך יכול להיות שהם לא מפחדים מ"ההתנגדות" ומדליקים ככה את האור? (ציניות - א"ע).

4. הנה, העיקר שחמאס מבסוטים. מהישגיה של ההתנגדות, יא סנואר.

5. ח'אלד משעל הרי אמר שהמלחמה בעזה מתקדמת בכיוון הנכון.

6 עכשיו תומכי חמאס יגידו לכם: "לולא הפחד שלהם מ"ההתנגדות" הם לא היו מדליקים את האור... "

7. זהו. התיישבו באורח קבע. יש קו חשמל קבוע.

8. סנוואר לוקח מהם חשמל בשביל המזגן? נהיה חם.

9. אפשר לטעון אצלם את הסלולרי?

10. תומכי חמאס טוענים: זה פוטושופ. הכיבוש לא השיג את מטרותיו. הוא פוחד מ"ההתנגדות".

11. עיתון הארץ טוען שכבר הביאו לשם אזרחים שיגורו שם.

12. אפשר לקחת מהם חיבור 2 אמפר? אני מוכן לשלם חודשית.

13. זה בשביל שאסאמה חמדאן (בכיר בחמאס - א"ע) לא יתרגז ויוכל לראות את "הניצחון" עליו הוא מדבר באור ולא בחושך.

14. ואנחנו בלי חשמל כבר 7 חודשים...

15. תשלחו את התמונה לאבו עבידה (דובר הזרוע הצבאית של חמאס - א"ע).

16. ע"פ החלטת יאסר ערפאת הוקמה בזמנו "מדינת א-זהראא" כדי למנוע את התרחבות ההתנחלות נצרים(נמצאת בסמוך - א"ע). ע"פ החלטת חמאס, הודיע אתמול צה"ל על מחיקתה של מדינת א-זהראא מעל פני האדמה לטובת הקמת התנחלות (נצרים - א"ע) באזור החיץ שהקימה ישראל. תודה קטר.

https://t.me/abualiexpress/65265
https://t.me/abualiexpress/65280

No comments:

Post a Comment