Tuesday, March 30, 2021

נתונים מעניינים מהסוקר של הליכוד: לאן הלכו שישה מנדטים? (Hebrew) 25.03.2021

Из телеграмм-канала.


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

הנדון: כיצד הצבענו בבחירות בהשוואה לבחירות הקודמות
רפי סמית- מנהל מכון סמית


מכון סמית ביצע ביום הבחירות סקר מיוחד שבה ראיין 1740 כמדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת שבחרה ביום הבחירות. הסקר בוצע בשילוב של ראיונות טלפונים ובפאנל אינטרנטי ומטרתו הייתה לבדוק כיצד שינה הציבור הישראלי את ההצבעה שלו ‏ בהשוואה לבחירות הקודמות מרץ 20 ( מה שמכונה " מעברי קולות").

הראיונות בוצעו במהלך יום הבחירות מ12:00 עד מועד סגירת הקלפיות. טעות הדגימה- 2.4.

מה הממצאים מראים

וראשית מה קרה לליכוד?

כ-74.5% ממצביעי הליכוד בבחירות במרץ 20 הצביעו שוב לליכוד כ– 1,007,00 קולות שווה ערך ל-28 מנדטים.

7.2% ממצביעי הליכוד במרץ 20 עברו והצביעו לתקווה חדשה בראשות סער- כ 97,000 קולות שווה ערך לכ- 2.7 מנדטים.

6.6% ממצביעי הליכוד במרץ 20 עברו והצביעו לימינה בראשות בנט כ-89,000 קולות שווה ערך לכ- 2.4 מנדטים . מנגד קצת יותר מ -20 אלף שהצביעו לימינה בבחירות האחרונות הצביעו הפעם לליכוד , כך שבפועל הליכוד " הפסיד" לימינה כ-2 מנדטים.

4.5% ממצביעי הליכוד במרץ 20 עברו להצביע ל" לציונות הדתית" בראשות סמוטריץ כ-61,000 קולות שווה ערך ל 1.7 מנדטים.
הליכוד איבד עוד כ -50 אלף קולות לכחול -לבן ויש עתיד.

נתוני הבחירות מראים שהליכוד ויתר גוש " בעד נתניהו" קיבל כמנדט במגזר הערבי.

כיצד הצביעו מצביעי כחול-לבן

המפלגה בראשות גנץ התפרקה ורצה בנפרד מ"יש עתיד" בראשות לפיד. ובכן- 44.6% ממצביעי "כחול לבן" בבחירות הקודמות הצביעו הפעם ללפיד-כ 543,000 קולות שווה ערך- לכמעט 15 מנדטים ( הם מהווים כיום 83% ממצביעי יש עתיד כיום).

ממצא מעניין נוסף הוא ש 19.4% ממצביעי "כחול" לבן" לפני שנה הצביעו הפעם לבני גנץ (ללא יאיר לפיד) כ 236,500 קולות שווה ערך ל-6.4 מנדטים ( הם מהווים כ-80% מתומכיו כיום). קרי כמעט 1 מכל 5 שהצביעו לפני שנה לגנץ ולפיד הצביעו הפעם רק לגנץ.

11.1% ממצביעי "כחול לבן" במרץ 20 עברו והצביעו לגדעון סער- 134,200 קולות ושווה ערך 3.7 מנדטים לסער.

כ 36,000 קולות עברו מכחול לבן ל"ישראל ביתנו" שווה ערך למנדט.

כ-24,000 קולות עברו מ"כחול לבן" לימינה בראשות בנט שווה ערך לשני-שליש מנדט.

חלק מהצלחת מפלגת העבודה נובעת מכך שכ-112,000 ממצביעי " כחול לבן" בבחירות האחרונות עברו והצביעו הפעם למפלגת העבודה , שווה ערך לכ-3 מנדטים ( מהווים כ 42% מהמצביעים למפלגת העבודה).

כ 42,000 קולות עברו מ"כחול לבן" לליכוד – קצת יותר ממנדט.

מפלגת העבודה-מרצ-

43% מאלו שהצביעו למפלגה לפני שנה הצביעו הפעם למפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי –115,000 קולות, שווה ערך לכ 3.1 מנדטים ( מהווים כ 46% ממצביעי המפלגה כיום).

עוד כ-19,000 קולות עברו מ"העבודה-מרצ" במרץ 20 ל"כחול לבן" שווה ערך לכחצי מנדט.

מרצ שהתמודדה בנפרד מהעבודה – קיבלה 38% ממצביע העבודה-מרצ לפני שנה ,101 אלף קולות -2.8 מנדטים.

מצביעי ימינה

המפלגה התמודדה הפעם בנפרד מ"הציונות הדתית" בראשות סמוטריץ' שהייתה חלק ממנה לפני שנה.

51% מאלו שהצביעו למפלגה לפני שנה הצביעו לה שוב היום בראשות בנט שווה ערך -123,000 קולות , שווה ערך 3.3 מנדטים. כשליש עברו והצביעו ל" ציונות הדתית" 80 אלף קול ( שווה ערך 2.2 מנדטים).

הנתונים מראים גם ש"שהציונות הדתית" קיבלה תמיכה ממצביעי " עוצמה יהודית" בבחירות האחרונות ( מספר המקרים קטן) וגם בקרב המגזר החרדי , סך הכול מעל ל60 אלף קולות , שווה ערך ל1.5 מנדטים .

מפלגות חרדיות

שמרו בעיקר על כוחן כאשר 86% ממצביעי ש"ס הצביעו לה שוב וכ-82% ממצביעי יהדות התורה הצביעו שוב למפלגתם.

ישראל ביתנו

קצת פחות מ-60% ממצביעיה לפני שנה הצביעו עבורה שוב כ- 145,000 קולות כמעט 4 מנדטים, כאשר 18% עברו להצביעו לגדעון סער – כ 47500 קולות שווה ערך ל 1.3 מנדטים כאשר 11.7% עברו להצביע לימינה של בנט, 30,500 קולות , קצת פחות ממנדט.

לשאלה -מתי החלטת סופית לאיזו מפלגה תצביע?

19% אחד מכל 5 ענה שהחליט היום ( בקלפי או בדרך לקלפי) – האוחז הכי גבו בכל
הסקרים שבצענו ב-3 מערכות הבחירות האחרונות
11% ציינו ביומיים שלושה האחרונים
7% לפני שבוע
8% לפני כשבועיים-שלושה
55% לפני חודשיים-שלושה
26% ממצביעי " כחול לבן" ציינו שהחליטו סופית לתמוך במפלגה, ביום הבחירות מה שממחיש את התנופה שהמפלגה קיבלה בימים האחרונים כאשר עוד 24% ציינו שהחליטו ביומיים-שלושה האחרונים).

31% ממצביעי מפלגת העבודה החליטו לתמוך בה סופית ביום הבחירות ועוד 14% ביומיים-שלושה האחרונים , גם זה ממחיש את מה שקיבלה המפלגה בסוף.

לגבי מרצ 21% ממצביעיה החליטו ביום הבחירות סופית לתמוך בה ועוד 15% ביומיים שלושה האחרונים.

בקרב מצביעי הליכוד רק 7% החליטו סופית להצביע עבורה ביום הבחירות ועוד 4.5% ביומיים שלושה האחרונים ( נמוך מהממוצע).

בקרב מצביעי הציונות הדתית 14% החליטו סופית ביום הבחירות ו-10% ביומיים שלושה האחרונים.

בקרב מצביעי " יש עתיד" 16% החליטו סופית ביום הבחירות ו13% ביומיים שלושה האחרונים.רפי סמית
מכון סמית

0522725203


No comments:

Post a Comment