Sunday, September 01, 2019

צה"ל נערך לתגובת חיזבאללה: חיל הים הגביר כוננות מחשש לפעולה בגזרתו (Hebrew)

בפיקוד הצפון נמשכת הדריכות לתגובה אפשרית של הארגון על חיסול אנשיו בסוריה והתקיפה שיוחסה לישראל בביירות. לצד תגבור כוחות שריון וארטילריה והרחקתם מהגבול כדי לאפשר ירי צליפה ונ"ט, בצה"ל העלו דריכות גם בזירה הימית.


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

...לאור הגברת הכוננות, דובר צה"ל מסר כי במסגרת הערכת המצב הוחלט על דחיית התרגיל הצה"לי שתוכנן להתקיים השבוע. "התרגיל אוחד עם התרגיל המטכ"לי ('אבן הראשה')...

בנוסף לכך, הרמטכ"ל כוכבי הודיע כי דובר צה"ל, תת-אלוף רונן מנליס, יישאר בתפקידו. זאת לאחר שמועד החלפתו עם תת-אלוף הדי זילברמן תוכנן ליום שלישי הקרוב.

...בסוף השבוע הורה אגף המבצעים במטכ"ל על עוצר יציאות ללוחמים בגבול הצפון בעקבות המתיחות בצפון...

...צה"ל ממשיך לתגבר ביממה האחרונה את גבול לבנון בכוחות ארטיליריה ושריון ברקע ההכנות לתגובה אפשרית של חיזבאללה לחיסול פעילי הארגון בסוריה ולתקיפה שיוחסה לישראל ברובע הדאחיה בביירות. צה"ל נערך לאפשרות שחיזבאללה יבצע פעולה צבאית בגבול או בעורף מדינת ישראל באופן שיחייב את צה"ל להגיב באופן רחב.

לשם כך הוחלט להכשיר את השטח בהסגת כוחות מקו הגבול כדי לאפשר ירי צליפה ונ"ט, לעבות את האבטחה ביישובים סמוכי הגדר מחשש לחדירה, לעבות את מערכי ההגנה האוויריים מפני שיגורי רקטות, להעלות את הרגישות והכוננות של מטוסי הקרב בצפון. גם חיל הים העלה את רמת הכוננות והדריכות מחשש לפעולה בזירה הימית...
https://news.walla.co.il/item/3310041

No comments:

Post a Comment