Saturday, March 14, 2020

פרופ' ליאוניד אידלמן: חושש יותר מההיסטריה, צעדי הממשלה מוגזמים (Hebrew)

https://www.youtube.com/watch?v=_i8GzgDR3f0

פרופ' ליאוניד אידלמן, נשיא ההסתדרות הרפואית העולמית היוצא: חושש יותר מההיסטריה, צעדי הממשלה מוגזמים

פרופ' אידלמן, מועמד מפלגת ישראל ביתנו לתפקיד שר הבריאות, התעמת באולפן חדשות 12 עם פרופ' שוקי שמר שגיבה את המערכת. כתב הבריאות יואב אבן הוסיף ואמר שיש מצדדים בגישה של אידלמן בצמרת משרד הבריאות. פרופ' אידלמן עמד על כך שמספר הנדבקים לנפש בישראל נמוך יותר בהשוואה לבריטניה ויפן שנקטו בצעדים פחות קיצוניים מישראל:


יש המשך למטה.
Ниже есть продолжение.

הנזק מפאניקה יותר גדול מנזק מקורונה עצמה. אז קודם כל צריך להגיד לכולם, לא נמות כולנו, אפילו עשרות אלפים לא ימותו. לא ימותו. לעומת זאת, ברפואה של היום, מתים עשרות אלפים (בשגרה). משפעת רגילה, כל שנה בעולם מתים מ-200,000 עד 600,000 אנשים. גם בארץ היום מתים משפעת רגילה, היום! אז בואו ניקח את זה בפרופורציות. אני משוכנע שהצעדים של משרד הבריאות בישראל וההחלטות היו מוקדמות מדי ומוגזמות מדי, קיצוניות מדי, לפי כל קנה מידה.

אנחנו מכירים מגיפות, אנחנו יודעים שהמצב הזה יגיע, אבל כמה שאתה יכול להחזיק מעמד ולא לפגוע באורח החיים הרגיל, לא לפגוע בכלכלה, מערכת הבריאות מרוויחה. חשוב מאוד, בכל יום שעובר המצב הוא שונה, ואם מקבלים החלטות קיצוניות מוקדם מדי, הפגיעה היא גדולה. איטליה זו דוגמה קיצונית ואי אפשר להסיק ממנה מסקנות, כי לאיטליה יש סיבות משלה. נכון להיום, עם כל הצעדים הקיצוניים, יש לנו יותר נדבקים ביחס למיליון תושבים מאשר באנגליה, שבה לא סגרו את הגבולות. ביפן יש חצי ממה שיש לנו ביחס למיליון תושבים. אז מבחינה זו, מה שאומרים נכון להיום, בישראל יש נדבקים ויש מצב של מגיפה היום בישראל.

אבל, מה שמדאיג אותי מאוד, שמערכת הבריאות תשלם מחיר, והחולים ישלמו מחיר, יש פגיעה קשה מאוד היום, בגלל שאנשים נמצאים בסטרס כרוני חודשים, חודשים! והם ישלמו על זה מחיר (בריאותי) כבד, וכל התורים יתארכו, והצפיפות במחלקות תעלה, והזיהומים הנרכשים בבתי החולים יעלו, וזה יעלה בחיים של אלפי אנשים, בגלל המצוקה שנוצרה לא בגלל הקורונה אלא בגלל ההתייחסות (המוגזמת) לקורונה."



No comments:

Post a Comment