Saturday, March 14, 2020

בדרך להשבתת המשק (Hebrew)

בשעה 16:00 היום (שבת)... תקיים דיון במשרד רה"מ לגבי הצעדים הבאים לטיפול במשבר. במשרד הבריאות רוצים השבתה כללית למעט שירותים חיוניים, משרדים אחרים מתנגדים. באוצר פנו לחברות שונות כדי לברר כמה עובדים יוגדרו חיוניים. ייתכן שתימסר הצהרה כבר הערב. מניין הנדבקים עלה ל-164.

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5694438,00.html

No comments:

Post a Comment