Sunday, June 27, 2021

ארה"ב: מחאה סוערת של הורים שמרניים (Hebrew)הורים שמרנים בוירג'יניה ממשיכים להילחם נגד "תורת הגזע הביקורתית" והמדיניות בנושא הטרנסג'נדרים. במהלך ישיבה של הנהלת בית הספר 2 אנשים נעצרו ואדם אף הופל ארצה לאחר שהישיבה הוכרזה כאסיפה בלתי חוקית.


https://www.youtube.com/watch?v=mMSqh5BZjag

No comments:

Post a Comment