Sunday, June 27, 2021

הקבינט במתכונתו החדשה יתכנס בצל ההתפרצות המחודשת (Hebrew)

Отрывок.

הקבינט במתכונתו החדשה יתכנס בצל ההתפרצות המחודשת, ובכירי משרד הבריאות יציגו לשרים חלופות להתמודדות עם הנגיף. בכירי המשרד צפויים להמליץ על צמצום התחלואה באמצעים מידתיים, שבמסגרתם יורו על הגבלות ההתקהלות ועטיית מסכות בשטח פתוח במקרה של עלייה במספר הנדבקים


יש המשך למטה.

Ниже есть продолжение.

בצל ההתפרצות המחודשת, יתכנס היום (ראשון) קבינט הקורונה, לראשונה במתכונתו החדשה. בכירי משרד הבריאות צפויים להציג בפני השרים שתי חלופות שעל בסיסן תיגזר תכנית הפעולה שתורה על ההחמרה בהגבלות וצמצום התקהלויות.

החלופה הראשונה שתוצג היא במצב בו יאושפזו בבתי החולים כ-300 חולים קשים - תינתן הוראה על צמצום התקהלויות ועטיית מסיכות במרחב הציבורי. החלופה הזו, לפיה בשלב זה ממשיכים להקל בהנחיות, מתאימה לכך שכעת ישנם רק 26 חולים קשים בארץ, בהם 80% שאינם מחוסנים, וכן לכך שעל פי הערכות, החיסון יעיל בהגנה מפני תחלואה קשה ותמותה ביותר מ-90%. מנגד, במשרד הבריאות יטענו בפני השרים כי בתי החולים מלאים בשל וירוסים שונים, ולמרות אחוז המחוסנים הגבוה, ישנם עדיין רבים שאינם מחוסנים - כך שתכנית פעולה כזאת יכולה לגרור את המערכת לסחרור וחוסר שליטה במגפה.

החלופה שנייה, עליה ימליצו בכירי המשרד, היא צמצום תחלואה באמצעים מידתיים, כך שאם מספר המאומתים יגיע לאלף ביום בממוצע שבועי - יורו על החמרת ההגבלות ההתקהלות ועטיית מסיכות במרחב הציבורי. במשרד יתעקשו שלא להגיע לאלף נדבקים ביום, כי אז לא תהיה אפשרות יעילה לקטיעת שרשראות ההדבקה.

במשרד הבריאות סבורים שרוב חברי הקבינט רואים איתם עין בעין את המצב, וצפויים לאשר את החלופה השנייה - זו של צמצום התחלואה. אולם קיים חשש שהממשלה החדשה תתקשה לעמוד בהחלטות שתקבל, כפי שקרה עם הממשלה הקודמת....>

https://news.walla.co.il/item/3444315

No comments:

Post a Comment