Sunday, June 27, 2021

עמית סגל: הסתיים קבינט הקורונה - אין הגבלות נוספות (Hebrew)

בקיצור ובהמשך לזה - כרגע מתייחסים למעשה לזה כאל שפעת

No comments:

Post a Comment