Thursday, September 23, 2021

המחסור במכשירי אקמו מעמיד אותנו בפני קריסה טוטלית (21.09.2021)

על כל חמישה מאושפזים ברמב"ם - אחד נפטר.
מדובר ב-20% תמותה. אם לא הייתה התמותה הזו,
היינו מלאים בחולים. במהלך סוף השבוע לחצו עלינו לקבל אקמו,
אבל אי אפשר להחזיק חולה על אקמו בלי מכונת ספייר. זו רשלנות".

עם זאת, לפי ד"ר הלברטל, "למערכת תהיה כמות ספיקה,היא לא אינסופית".


https://www.ynet.co.il/news/article/bjv12neqy

No comments:

Post a Comment