Thursday, September 23, 2021

משלת בנט הימרה על החיסון השלישי (22.09.2021)

מקורי.

אני לא מבין בתחום. אני ראיתי שממשלת בנט הימרה על החיסון השלישי ונתתי לה קרדיט-אולי זה באמת יעבוד. עכשיו זה די ברור שזה לא עובד.

ראיתי איפשהו שבספטמבר, שעוד לא נגמר, כ20% היו חיוביים לקורונה. במעגל שלי זה כ50% רק בספטמבר חלו, כולם קל. אני מכיר במעגל קצת יותר רחב אנשים מעג גיל 60 שנפטרו מקורונה בספטמבר בלבד.

לכל הפחות הממשלה צריכה להגיד בפה מלא:

1. בחרנו במודל הדבקה המונית.
2. זכויות הפרט מבוטלות-כל מי מסרב להתחסן כולל ילדים מאוקטובר ייחשב כאוייב העם.

זאת המדיניות בפועל. אם לגבי סעיף 1 אין לי דעה מוצקה, אני מתנגד בתוקף לסעיף 2.

No comments:

Post a Comment