Thursday, September 23, 2021

מוזיאון לוחמי הנגב באילת (Hebrew)

Top94 - פארק אץגרים אילת
תצוגת כלי ירייה המספרת את הקרב על כיבוש באר שבע מידי הטורקים.

במוזיאון תוכלו למצוא כלי נשק וירייה אותנטיים שנשמרו מהתקופה. המוזיאון הוקם במטרה ללמד ולהפיץ את סיפורי הלחימה ואת הגיבורים שנלחמו על העיר הדרומית בישראל ועל קישור המדינה למפרץ הים האדום.

אנו רואים במוזיאון חלק בלתי נפרד ממתקני הפארק ומאפשרים כניסה חופשית לכל מבקרי הפארק.


https://top94.co.il/track/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9F/No comments:

Post a Comment