Sunday, May 31, 2020

ח"כ מנסור עבאס, סגן ראש התנועה האסלאמית, יו"ר מפלגת רע"ם - נאום לרגל יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2020 (21.04.2020)חכ מנסור עבאס עומד על דוכן הכנסת ואומר "אני נושא תפילה מהקוראן לעילוי נשמת 6 המיליונים שנספו בשואה. יש בי אמפתיה לכאבם וסבלם לאורך השנים של ניצולי השואה ומשפחות הנספים. אני עומד כאן ומביע סולידריות עם העם היהודי כאן ובעולם. העם שנבחר ע"י הנאצים כמטרה להשמדה המונית ורצח עם".

https://twitter.com/arikbender/status/1252498369278365696


בפעם הראשונה שחכ מהתנועה האיסלאמית נואם ביום השואה מנסור עבאס אומר כעת בכנסת ש"הכחשת שואה היא כישלון מוסרי ובגידה בערכי האיסלאם. עוצמתה של השואה מכריחה אותנו כבני אנוש להשאיר לרגע את המחלוקות הלאומיות הדעות הפוליטיות ולהתייחד עם הקורבן והאמת"

https://twitter.com/talshalev1/status/1252498946649440257


הערה שלי:

הוא שייך לפלג דרומי.

מתוך ויקיפדיה:
העמדות לגבי ישראל הן שונות לפי הפלגים:

פלג צפוני - אי הכרה בזכות הקיום של מדינת ישראל (יש להחליפה במדינה מוסלמית), נכונות להיעזר בה לצרכים מיידים.
פלג דרומי - אי הכרה בזכות הקיום של מדינת ישראל כמדינה יהודית, נכונות להשתתף במוסדות השלטון ולהשפיע מבפנים על ההחלטות בה.

No comments:

Post a Comment